Til hovedinnhold
Norsk English

Infinite-cell - Internasjonalt samarbeid for utvikling av kostnadseffektiv kesteritt / c-Si tynnfilm neste generasjons tandemsolceller

Fotovoltaisk (PV) er anerkjent som en av de viktigste fornybare energiløsningene for å oppnå målene definert i EUs energikart 2050 og SET-planen. De fleste av de nåværende kommersielle PV-enhetene er dannet av enkle kryss, og mer komplekse enhetskonsepter som tillater en betydelig økning i enhetseffektivitet (langt utover den teoretiske grensen i området 30-33%) er fremdeles begrenset til dyre III-V-teknologier.

Kontaktperson

INFINITE-CELL foreslår å utvide de svært høyeffektive tandem-enhetskonseptene til nye tynnfilm-PV-teknologier med høyt potensial for å redusere kostnadene og unngå bruk av kritiske råvarer. Innen denne sammenhengen er målet å etablere og konsolidere et internasjonalt og tverrsektorielt samarbeid mellom 6 EC / AC akademiske institusjoner (IREC, SINTEF AS, CNRS, UAM, IAP-ASM, HZB), 2 europeiske selskaper (SUNGA, MET) og 4 ikke EC / AC akademiske institusjoner (MASCIR, BSUIR, UM5, UWC), for utvikling av kostnadseffektive fotovoltaiske tandeminnretninger basert i kombinasjonen av brede båndgap kesterittabsorbatorer (Cu2Zn (Si, Ge, Sn) (S, Se) 4) som toppcelle, og lavpris c-Si tynn film som bunncelle.

Takket være kombinasjonen av kunnskapen som ble generert i tidligere og vellykkede FP7-prosjekter (PVICOKEST (269167) og EUROSUNMED (608593)), målretter INFINITE-CELL å utvikle stablet og monolitisk integrert kesterite / c-Si tynnfilmenheter med effektivitet på 15 % henholdsvis 20%, og bruker bare fullt bærekraftige materialer og prosesser.

Dette vil være mulig gjennom definisjon av en meget innflytelsesrik forskningsplan og en veldig ambisiøs utplasseringsplan, der 293 PM utveksles mellom partnerne. De utsendte forskerne vil være nedsenket i et internasjonalt og intersektoralt miljø for utvikling og forbedring av deres nettverks-, vitenskapelige, skrivende, effektive kommunikasjons- og tidsstyringsevner, som garanterer konsolidering av et høyt vitenskapelig samfunn i Advanced Tandem Solar Cell.

eu-flagg-100px.jpg

EU H2020 Grant agreement ID: 777968

http://www.infinite-cell.eu/ 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2017 - 30.09.2020