Til hovedinnhold
Norsk English

KOMHELSE 2018


KOMHELSE 2018 er avsluttet - vi takker så mye til de mange innbyggerne som bidro i undersøkelsen.

En rapport med oppsummering av resultater vil presenteres i løpet av senhøsten 2018 på denne siden.


 

Bakgrunn

KOMHELSE 2018 er en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot innbyggere i alle landets kommuner som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. SINTEF gjennomfører undersøkelsen på vegne av Helsedirektoratet, som ønsker tilbakemelding fra innbyggerne på deres erfaringer med tjenestene.

Vi har bedt de ansatte i kommunehelsetjenesten om hjelp til å videreformidle lenke til spørreundersøkelsen for oss, og SINTEF har dermed ingen kontaktinformasjon om deg. Undersøkelsen er frivillig å delta i. Du skal ikke gi noen opplysninger om din eller barnets identitet, hvilken kommune du bor i, eller navnet på de som jobber i kommunehelsetjenesten. De ansatte i kommunehelsetjenesten vil aldri få tilgang til svarene dine, det er kun forskerne i SINTEF som mottar svar på undersøkelsen og oppsummerer resultatene for hele landet. Forskerne har taushetsplikt.

Personer som har fylt 16 år fyller ut spørreskjema på vegne av seg selv. For barn og unge under 16 år skal pårørende med foreldreansvar fylle ut spørreskjemaet. Har man flere barn som har mottatt tjenester, fyller man ut ett skjema per barn.


 Gå til undersøkelsene (AVSLUTTET)

  • Undersøkelse for innbyggere som har fylt 16 år: TRYKK HER>>
  • Undersøkelse for barn og unge under 16 år, der pårørende fyller ut skjema: TRYKK HER>>

Pårørende skal informere barna om undersøkelsen, og barna kan reservere seg mot at pårørende skal delta.


Du samtykker til deltakelse når du har fylt ut skjemaet. Skjemaet sendes automatisk inn til SINTEF når du trykker "Avslutt" på siste side av skjema. Det tar ca. 10-15 minutter å fylle ut. Undersøkelsen pågår i mai, juni og juli 2018.

Anonymisering og resultater

Personvernombudet for forskning (NSD) har godkjent at prosjektet kan gjennomføres. Alle opplysninger anonymiseres ved prosjektslutt 31.12.2021. Resultater fra prosjektet vil bli presentert i en forskningsrapport som offentliggjøres på Helsedirektoratets og SINTEFs nettsider høsten 2018. Alle resultater presenteres anonymt – det vil si at ingen enkeltpersoner vil kunne identifiseres. Resultater vil i ettertid også kunne bli brukt av SINTEF i forbindelse med vitenskapelige publiseringer, men alltid i anonymisert form.

Kontaktinformasjon

  • Har du spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med forsker i SINTEF; Silje L. Kaspersen, e-post: tlf.: 950 88 303.
  • Har du problemer med å få åpnet undersøkelsen eller andre tekniske spørsmål, ta kontakt med Sentio Research, e-post:  eller tlf.: 905 48 892.