Til hovedinnhold
Norsk English

ACTIF - Miljøvennlig og omstillingsdyktig støpejern

Norske støpejernstøperier har identifisert et klart potensial for økt konkurranseevne. Konkurranseevnen kan økes ved å ta i bruk legert (Cr) og galvanisert (Zn) skrap, forbedre slaggkontroll for å oppnå høyere produktivitet og bedre produktkvalitet, samt å utvikle og tilpasse støpejernslegeringer til produkter med høy ytelse for nye markeder.

Kontaktperson

Helling av smelte hos Mandal Castings AS

Interesse og utfordringer
Ved å ta i bruk billige, skrapmaterialer med lav kvalitet kan støperiene øke resirkuleringen av skrap, redusere råvarekostnadene og oppnå mer robust drift. Urenheter i dette råmaterialet vil føre til dannelse av mer slagg på smelteflaten og avsetninger på veggene på utstyret. En forbedret slaggkontroll vil være nødvendig for å ta i bruk denne typen skrap og vil redusere slitasje på utstyr og vedlikeholdskostnader.

Den siste utviklingen innen støpejerns teknologi utnyttes ikke fullt ut av offshore- og verkstedindustrien. En foreløpig intern studie, har vist at for enkelte undervannsveisede komponenter kan bruk av støpejern gi en raskere prosess fra design til støpt komponent, enklere kvalitetskontroll, bedre egenskaper og lavere produksjonskostnader.

Det er to hovedårsaker til at bruke av galvanisert og høylegert skrap er utfordrende for jernstøperiene: i) Zn-utslipp under smelting utgjør et miljø- og helseproblem, og ii) Cr og Zn endrer mikrostrukturen, noe som har negativ effekt på de endelige komponentegenskapene. Håndtering av metall med høyere innhold av urenheter og støping av høyytelseslegeringer vil kreve utvikling av nye og spesialiserte støperitilsetninger for henholdsvis å opprettholde eller forbedre produktkvaliteten. Å nå nye markedssegmenter er også utfordrende. Det er behov for å demonstrere fordeler med de nye produktene for å kunne konkurrere med etablerte produkter. Det vil kreve bruk av den nyeste forskningen i industriell produksjon.

For å realisere det ubrukte potensialet hos jernstøperiene, vil ACTIF-konsortiet utvikle nye teknologiske løsninger for fjerning av urenheter, økt utslippskontroll, nye støperitilsetninger og prosedyrer for å kontrollere slagg for standard duktilt jern og for nye høytytende støpejerns komponenter basert på nye legeringer.

SINTEF vil bidra til dette prosjektet ved:

  • Lab-skala smelte og støpe eksperimenter
  • Avansert mikroskopi karakterisering
  • Termodynamisk modellering
  • Prosess- og mikrostruktur simuleringer

Partnere i prosjektet er Elkem Foundry Products, Furnes Jernstøperi, Mandal Castings ogUlefos Jernværk.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020