Til hovedinnhold
Norsk English

Sykepleiere + innovasjon = ? - Sykepleiere som pådrivere og aktive deltagere i innovasjonsarbeid

Hvordan er sykepleiere med som aktive deltagere og bidrar i innovasjonsprosesser? Det spørsmålet har man stilt seg i dette prosjektet, og deretter funnet åtte forskjellige caser som besvarer spørsmålet - til inspirasjon og etterfølgelse.

Ill.: Anne Karen Aanonli

Gjennomgangen av prosjektene valgt i denne undersøkelsen tyder på at sykepleiere kan ha en nøkkelrolle i innovasjonsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Spesielt synes deres bakgrunn som fremmer mellommenneskelig forståelse og innsikt å være viktig når man skal utforme "pasientens helsetjeneste".

Vi har også sett at det finnes begrenset med forskning på sykepleierens roller i innovasjonsprosessen og vi håper denne rapporten vil inspirere både til mer forskning og nye innovasjonsprosjekter.

Om oppdraget

På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble dette prosjektet gjennomført for å få innsikt i sykepleiernes roller og bidrag i et utvalg innovasjonsprosjekt, og beskrive resultatene på en slik måte at det kan motivere flere til å engasjere seg i innovasjons- og kvalitetsforbedringsarbeid.

Hovedhensikten med rapporten er å trekke frem gode eksempler på innovasjonsprosjekter, som kan inspirere andre.

En oversikt som NSF presenterte som utgangspunkt for dette oppdraget inneholdt nærmere 60 nyere innovasjonsprosjekter der sykepleiere har spilt, og spiller en aktiv rolle. Det var derfor en utfordring å plukke ut de prosjektene som ville gi best innblikk i bredden av prosjekter. Dette ble gjort i samarbeid med NSF, og følgende åtte prosjekter ble valgt:

  1. Revmatologisk poliklinikk – sykepleierdrevne polikliniske konsultasjoner, St. Olavs Hospital, Trondheim.
  2. Trivselsvenn i sykehjem, Rokilde sykehjem, Kristiansund.
  3. Gatehospitalet, Frelsesarmeen, Oslo.
  4. Aktivitetstilbud – til personer med demens i tidlig fase, Ålesund.
  5. "Nurse-Family Partnership®", RBUP Helseregion Øst og Sør.
  6. Redusert tvang, Lovisenberg sykehus.
  7. Halvannenlinje-tjenesten, Askim, samarbeid mellom syv kommuner i indre Østfold.
  8. Sykepleieklinikk, Sola kommune og Stavanger kommune.

I rapporten er hvert enkelt innovasjonsprosjekt beskrevet på bakgrunn av intervju, observasjoner og en del kompletterende informasjon fra søk på Internett.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2016

Utforsk fagområdene