Til hovedinnhold
Norsk English

SIP TER: Skreddersydd innkapsling og frigivelse

I dette prosjektet er målet å øke vår kompetanse og utvikle nye eksempler på polymer- og hybridbaserte kapsler ved å bruke ulike teknikker og materialer. Nano- og mikrokapsler er svært nyttige i applikasjoner hvor aktive stoffer trenger beskyttelse eller hvor man vil oppnå en kontrollert frigivelse av aktive stoffer, for eksempel i mat, pleiende kremer, bioreaktorer og maling.

Kontaktperson

Bilder av kapsler laget i SIP TER-prosjektet

Innkapsling er et satsingsområde for SINTEF. Typiske stoffer som kapsles inn er biocider, medisiner, næringsstoffer, smaks- og duftstoffer, farger, enzymer, bakterier, katalysatorer med mere. For en rekke applikasjoner vil innkapsling og (kontrollert) frigivelse av aktive forbindelser kunne bidra til å beskytte sensitive stoffer, løse utfordringer med lav løselighet av forbindelser, eller sørge for en frigivelsesprofil som passer materialets livslengde. Det er nærmest et ubegrenset antall applikasjoner hvor innkapsling er aktuelt, gitt den store variasjonen i kjernematerialer som kan innkapsles og fordelene som kan oppnås. I hvert tilfelle må imidlertid innkapslings/frigivelses-systemet skreddersys gjennom forskning og utvikling i henhold til brukskravene.

I dette prosjektet utvider SINTEF sin kompetanse ved å ta i bruk flere teknologier som "solvent evaporation", enkel og kompleks coacervering, og innkapsling ved spraytørking. Disse teknologiene inngår i vår eksisterende verktøykasse av teknikker for innkapsling med polymere og hybride materialer. Vi jobber med både nano- og mikrostørrelse av kapsler.

Noen eksempler på kapsler som utvikles i prosjektet er:
- Kapsler med enzymer
- Kapsler med fiskeolje
- Kapsler med proteiner

Prosjektet er et internt finansiert strategisk prosjekt (SIP). Hovedbidragsyter er forskningsgruppen Polymerpartikler og overflatekjemi.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2016 - 30.06.2019