Til hovedinnhold
Norsk English

Samhandling knyttet til lete- og boreoperasjoner i nordområdene

SINTEF vil på oppdrag av Petroleumstilsynet vurdere overordnede sikkerhetsmessige og økonomiske fordeler og ulemper ved samkjøring av boreoperasjoner i et begrenset område i Barentshavet.

Kontaktperson

I samarbeid med ExproSoft og DNV GL vil SINTEF vurdere overordnet sikkerhetsmessige og økonomiske fordeler og ulemper ved samkjøring av boreoperasjoner i Barentshavet med hensyn til delte

  • logistikkløsninger
  • IKT infrastruktur
  • beredskapsressurser
  • oljevernressurser

og evne til raskt å kunne komme i gang med avlastningsboring dersom påkrevd.

I prosjektet vil vi spesielt vurdere

  • viktige risiko- og usikkerhetsfaktorer
  • om nødvendig teknologi eksisterer eller må kvalifiseres
  • hindringer for samarbeid og implementering av samarbeidstiltak
  • maksimale operasjonsradiuser mellom samtidige boreoperasjoner som kan gi synergier
  • forhold knyttet til lisenser, partnere og FoU miljøer

Prosjektet er en del av Petroleumstilsynets satsing for å utrede sentrale problemstillinger knyttet til petroleumsvirksomhet i nordområdene.

I prosjektet er det nært samarbeid med industrirepresentanter fra prosjektet: "BaSEC, Barents Sea Exploration Collaboration" hvor ledende selskaper med aktivitet i Barentshavet har gått sammen for å finne gode og robuste løsninger for nye områdene som er åpnet i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2016

Utforsk fagområdene