Til hovedinnhold
Norsk English

PIEZOMED – Miljøvennlige piezoelektriske materialer for sensorer, aktuatorer og implantater i medisinsk teknologi

Hovedmålet med PIEZOMED er å utvikle miljøvennlige og biokompatible piezoelektriske materialer med høy ytelse for medisinsk teknologi.

Kontaktperson

SINTEF laboratorie

Medisinsk teknologi som gir oss bedre diagnose- og behandlingsformer utvikler seg raskt og er viktig for å gi et bedre helsetilbud til befolkningen. Utviklingen innen medisinsk teknologi er avhengig av utvikling av komponenter som sensorer, aktuatorer og implantater, og noen av disse skal benyttes inne i kroppen. Mange av dagens komponenter benytter piezoelektriske keramiske komponenter som er basert på miljøskadelige blyholdige materialer. At et materiale er piezoelektrisk betyr at det skapes en ladning på det når det utsettes for en mekanisk belastning. Bruken av giftige blybaserte materialer er utfordrende både med tanke på å benytte materialene i kroppen og for komponentenes livsløp fra framstilling til resirkulering.

I dette prosjektet utvikler vi miljøvennlige og biokompatible høyytelsesmaterialer for medisinsk teknologi. Vi vil derfor være med på å møte framtidas utfordringer med å gi et forbedret helsetilbud og utvikle ny medisinsk teknologi i tillegg til å redusere miljøbelastningen som de blyholdige materialene gir. Arbeidet på SINTEF fokuserer på RF magnetron-sputring av blyfrie piezoelektriske tynnfilmer av oksider på silisiumskiver.

PIEZOMED er et samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (FACET forskningsgruppe, prosjektkoordinator) og SINTEF og er finansiert av Forskningsrådets NANO2021 program (250184).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2020

Utforsk fagområdene