Til hovedinnhold
Norsk English

Omsorgsboliger Stjørdal kommune

Prosjektet bistår Stjørdal kommune med antall av nye omsorsgboliger i et første byggetrinn og hvordan de skal utformes og plasseres.

Utbygging av omsorgsboliger skal også ses i sammenheng med utforming av et nytt helsehus.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2016 - 01.09.2016

Utforsk fagområdene