Til hovedinnhold
Norsk English

HydroCen

HydroCen er et forskningssenter for fornybar energi.

Kontaktperson

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidens fornybare energisystem.

Forskingen i senteret bidrar til å sikre verdien av "arvesølvet" som vannkraften i Norge ofte kalles i fremtidens fornybare energi system.

Her møter vannkraften komplekse utfordringer gjennom behovet for ny teknologi, lønnsomhet i samspillet med sol og vind, og krav til forbedret miljø status. Disse utfordringer er flettet sammen på forskjellig vis og det er nettopp det som gjør HydroCen så bra at fagmiljøene jobber bredt sammen om nye løsninger.

Det er spesielt to hoved kompetanseområder i SINTEF Energi som benyttes:

  • Vi utnytter vi mange års erfaring på kraftmarkeder og beslutningstøtte inn mot disse hovedutfordringer når vi modellere egenskapene av ny teknologi og hva den kan bidra med i kraftsystemet.
  • Vi bygger videre på konsepter og teknologi utviklet i forskningssenteret CEDREN for å finne gode løsninger for å forbedre miljøet i elver og vatn uten at det går på bekostning av verdien av vannkraften for eierne og samfunnet.

Med god forvaltning av "arvesølvet" vil det bety gull for fremtidens vannkraft.

Dette er noen av HydroCen-prosjektene hvor SINTEF Energi deltar:

Vannkraftkonstruksjoner - WP1
Kontaktperson: Mauro Carolli

Resultater Vannkraftkonstruksjoner


Turbin og generator - WP2

Resultater Turbin og generator


Marked og tjenester - WP3
Kontaktperson: Birger Mo

Resultater Marked og tjenester


Miljødesign - WP4

Resultater Miljødesign


HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2024

Utforsk fagområdene