Til hovedinnhold
Norsk English

GeoHealthAccess

Vi skal utvikle og teste en ny modell for å analysere tilgang til helsetjenester for de mest sårbare innbyggerne i områder der tilgangen er blant verdens dårligste.

Kontaktperson

Dette gjør vi ved hjelp av surveydata på opplevd tilgjengelighet til helsetjenester, kombinert med geografiske data på målt tilgang. I tillegg bruker vi kvalitative data for å utforske årsaker til manglende samsvar mellom opplevd og målt tilgjengelighet. Bedre kunnskap om hvordan kombinasjonen av individuell og kontekstuelle kjennetegn kan gi bedre eller dårligere tilgang til helsetjenester vil gjøre det lettere å sikre at tiltak for å gi bedre tilgang, er rettet mot områder og grupper der de udekkede behovene er størst.

GeoHealthAccess er en oppfølgingsstudie til et stort, internasjonalt forskningsprosjekt om rettferdig tilgang til helsetjenester i det sørlige Afrika; Equitable, finansiert av EUs 7. rammeprogram.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

FAKTA OM PROSJEKTET

Samarbeid:
Jan Ketil Rød, NTNU
Alister Munthali, University of Malawi
Gert van Roy, University of Namibia

 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Arne Henning Eide

Leder Arbeidspakke 1: Ansattinfo mangler

Leder Arbeidspakke 2: Stine Hellum Braathen

Prosjektmedlem: Thomas Halvorsen

Utforsk fagområdene