Til hovedinnhold
Norsk English

EMMC-CSA - European Material Modellerings Råd

Målet for EMMC-CSA er å etablere aktuelle, framtidsrettede og komplementære aktiviteter som er nødvendig for å føre feltet materialmodellering nærmere hva som kreves av industrien (både små og store selskaper) i Europa.

Kontaktperson

Det endelige målet er at materialmodellering og simuleringer vil bli en integrert del av produktlivsløpsforvaltningen i europeisk industri, ved å gi et stort bidrag til å styrke innovasjons og konkurranseevnen på et globalt nivå. Basert på iherdig innsats de siste to årene innenfor European Materials Modelling Council (EMMC), inkludert utallige rådslagings og nettverksbygging blant representanter for alle interessenter inkludert modellører, programvareeiere, oversettere og vareprodusenter i Europa, har EMMC identifisert og foreslått et sett av understøttende og muliggjørende tiltak for å øke den industrielle utnyttelsen av materialmodellering i Europa.

EMMC-CSA vil etterstrebe følgende overordnede mål for å etablere og styrke det grunnleggende fundamentet for materialmodellering i Europa, og å fjerne gapet mellom akademisk innovasjon og industriell anvendelse:

 1. Øke samhandling og samarbeid mellom alle interessenter involvert i ulike typer av materialmodellering, inkludert modellører, programvareleverandører og vareproduserende industri.
 2. Tilrettelegge integrert materialmodellering i Europa, bygget på sterke og sammenhengende grunnlag.
 3. Koordinere og støtte aktører og mekanismer som muliggjør rask overgang av materialmodellering fra akademisk innovasjon til sluttbrukere og potensielle industrielle aktører som kan utnytte materialmodellering.
 4. Oppnå større bevissthet og bruk av materialmodellering i industri, spesielt i SMBer.
 5. Utvide veikart som (i) identifiserer store hindre for å utvide bruken av materialmodellering i europeisk industri og (ii) utvide strategier for å løse dem.

EMMC-CSA kommer direkte fra tiltakene til EMMC og vil fortsette å bygge på dets eksisterende aktiviteter. (emmc.info)

SINTEFs rolle i dette prosjektet er tosidig:

 • å danne grunnlaget for å muliggjøre semantisk og syntaktisk interoperabilitet mellom ulike programvarer og databaser brukt i materialmodellering.
 • å utvikle eksempler som viser fordelene av modellering for å løse industrielle problemer.

Konsortium:

 • TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN, Austria (Coordinator)
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., Germany
 • GOLDBECK CONSULTING LIMITED, United Kingdom
 • POLITECNICO DI TORINO, Italy
 • UPPSALA UNIVERSITET, Sweden
 • DOW BENELUX BV, Netherlands
 • ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, Switzerland
 • STICHTING DUTCH POLYMER INSTITUTE, Netherlands
 • STIFTELSEN SINTEF, Norway
 • ACCESS e.V., Germany
 • HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT ZENTRUM FUR MATERIAL- UND KUSTENFORSCHUNG GMBH, Germany
 • MATERIALS DESIGN SARL, France
 • QUANTUMWISE A/S, Denmark
 • GRANTA DESIGN LTD, United Kingdom
 • UNIVERSITY OF YORK, United Kingdom
 • SINTEF AS, Norway
 • ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA, Italy


EMMC-CSA er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjnsprogram under GA nr. 723867

For mer informasjon, se https://emmc.info/

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2016 - 31.08.2020