Til hovedinnhold
Norsk English

BubbleCAN – Gassbobler for ultralyd-basert kreftbehandling

Hensikten med BubbleCAN er å optimalisere et produkt som, i kombinasjon med ultralyd, skal brukes til å levere store mengder medisiner direkte til kreftsvulsten. Produktet er basert på SINTEF-eid teknologi.

Ved tradisjonell cellegiftbehandling vil så lite som 0.001-0.01% av cellegiften som injiseres i kroppen nå til svulsten. Resten av cellegiften gjør skader på friske celler og vev og fører til stygge bivirkninger. Fokusert ultralyd kombinert med gassbobler har blitt vist å øke transport av medisiner lokalt til kreftsvulsten ved å danne små porer i svulstens blodårevegger. Slike kommersielt tilgjengelige gassbobler er imidlertid skjøre og har kort levetid i blod. Det er derfor et stort behov for gassbobler som er skreddersydd for ultralyd-basert kreftbehandling. Det finnes per i dag ingen slike produkter på markedet. BubbleCAN-produktet er et unikt og allsidig produkt der man kombinerer nanopartikler og gassbobler. Hovedmålet i BubbleCAN prosjektet er å optimalisere produktet mot kommersialisering.

Den viktigste oppgaven i BubbleCAN blir å lage stabile gassbobler med cellegift som kan brukes til kreftbehandling i kombinasjon med ultralyd. Nanopartikler som inneholder cellegift brukes til å stabilisere gassboblene ved å danne et skall rundt boblene. Boblene injiseres i blodbanen og sirkulerer rundt med blodet til alle deler av kroppen. Når de når fram til svulsten, vil ultralydbølger rettet direkte mot svulsten føre til at boblene sprekker, nanopartikler frigis fra boblene og små porer dannes i blodåreveggen. Dette fører igjen til at nanopartiklene hopes opp i store mengder i svulsten. Partiklene vil over tid løse seg opp og frigi cellegiften. BubbleCAN-produktet er relevant for behandling av kreft som med dagens metoder er vanskelig å behandle (f.eks. svulster som ikke kan opereres vekk og svulster i hjernen).

Prosjektet er prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom fellesutlysningen mot kreft (FORNY, BIOTEK2021 og Kreftforeningen).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018