Til hovedinnhold

Apetittmeter

Apetittmeter

Det er viktig med god kontroll under fôring av oppdrettslaks i merd, for lite fôr gjør at man ikke utnytter vekstpotensialet og for mye vil gi fôrspill med både negative økonomiske og miljømessige konsekvenser.

Fôret er den høyeste innsatsfaktoren under produksjon av oppdrettslaks, så det er viktig
å unngå fôrspill. Et viktig element under fôringen er å overvåke fiskens
appetitt da den kan variere mye fra dag til dag. Dette har tradisjonelt vært
gjort ved overflateobservasjon av fiskeadferd, men blir nå stort sett gjort
ved bruk av undervannskamera som gir en bedre oversikt over fiskeadferd
i fôringssonen. Dagens kamera blir i hovedsak brukt til å optimalisere
fôringen. Man har kameraoperatører som tolker fiskeadferden, regulerer
fôringsintensiteten og stopper fôringen når appetitten er under en terskel.
Steinsvik AS har vært i dette markedet fra starten av og solgt sine Orbit
undervannskamera til overvåkning av appetitt.


Fra å være rent kvalitative tolkninger av video ønsker man med dette
prosjektet å lete etter parametere som er viktig for appetitt. Deretter ønsker
man å måle noen av disse appetitt-indikatorene, dette kan så brukes av
kameraoperatørene som beslutningsstøtteverktøy under fôring. I tillegg
ønsker man å sammenfatte all data som har invirkning på appetitten ved
hjelp av en "big data" tilnærming og utvikle kunstig intelligens som kan forutsi
en optimal fôringsintensitet.

Publisert mandag 2. oktober 2017
Seniorforsker
+47 930 65 975