Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av Dudgeon vindturbinfelt

SINTEF har vært sterkt involvert i både pre-design og designfasen av Dudgeon vindturbinfelt like øst for England.

Kontaktperson

Vindturbin

På slutten av 2013 ble det besluttet at feltet, som Statoil og Statkraft eier henholdsvis 75- og 25 prosent hver av, skulle utbygges. Omlag 65 vindturbiner på 6,3MW skal installeres. Produksjonen av strøm til land vil starte innen utgangen av 2016.

Avanserte beregninger

SINTEFs leveranse i første del av prosjektet var en viktig del av beslutningsunderlaget. I løpet av høsten 2013 ble det utført modelltester og CFD-beregninger (Computational Fluid Dynamics) av bølgekrefter, samt integrerte strukturanalyser av vindturbinen. Bølgekreftene på 20 meters vanndybde er generelt vanskelig å beregne, pga at bølgene er veldig krappe og dermed betydelig ikkelineære. For å redusere usikkerheten i de integrerte strukturanalysene, ble resultatene fra modelltestene og CFD-analysene vurdert oppimot hverandre og brukt som validering av de beregnede bølgekreftene i strukturanalysen. Både utmatting og ekstremkondisjoner (bølgehendelser med 50 års returperiode) ble undersøkt. I løpet av 2014 og 2105 er det blitt utført tre videre faser i prosjektet hvor ekstremkondisjonene (50-års bølgene) ble adressert: Først modellforsøk for å undersøke run-up på monopælene, deretter en teoretisk tilnærming for bedret teoretisk forståelse av ekstrembølgelastene, og til slutt nye modellforsøk for verifisering av de beregnede

Nøkkeltall

Prosjektstart

22.04.2015

Utforsk fagområdene