Til hovedinnhold
Norsk English

Printcr3dit - Prosessintensivering gjennom skreddersydde katalytiske reaktorer laget med additiv tilvirkning (3D printing).

Hovedmålet med PRINTCR3DIT er å få på plass en metode for å integrere 3D printing i avansert design, modellering og tilvirkning av strukturerte katalysatorer og katalytiske reaktorer med betydelige kostnadsreduksjoner, tilgang til nye designstrategier og raskere ledetider.

Kontaktperson

Katalytiske reaktorer står for produksjonen av 90% av de kjemikalier vi bruker i hverdagen. For å oppnå dekarbonisering av den europeiske økonomien og å overholde 20-20-20 målet, vil ressursutnyttelse og energieffektivitet spille en viktig rolle i alle store industrielle prosesser.

Konseptet med PRINTCR3DIT er å benytte 3D printing for å øke prosessintensiveringen av den kjemiske industrien ved å tilpasse reaktorer og strukturerte katalysatorer til reaksjonskravene. Denne produksjonsteknikken er spesielt nyttig i reaksjoner hvor diffusjon, blanding og/eller varmeoverføring er begrensninger for å oppnå høyere ytelse. Ved å bruke 3D printing vil man også redusere ressursforbruk innen reaktor- og katalysatorfremstilling, energiforbruk (<15%) og transport.

SINTEF er koordinator i prosjektet som har mottatt finansiering fra EUs forskning og innovasjons programm H2020, SPIRE, under GA. nr. 680414.

For mer informasjon se prosjektets hjemmeside. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2015 - 30.09.2018