Til hovedinnhold

Printcr3dit - Prosessintensivering gjennom skreddersydde katalytiske reaktorer laget med additiv tilvirkning (3D printing).

Printcr3dit - Prosessintensivering gjennom skreddersydde katalytiske reaktorer laget med additiv tilvirkning (3D printing).

Hovedmålet med PRINTCR3DIT er å få på plass en metode for å integrere 3D printing i avansert design, modellering og tilvirkning av strukturerte katalysatorer og katalytiske reaktorer med betydelige kostnadsreduksjoner, tilgang til nye designstrategier og raskere ledetider.

Katalytiske reaktorer står for produksjonen av 90% av de kjemikalier vi bruker i hverdagen. For å oppnå dekarbonisering av den europeiske økonomien og å overholde 20-20-20 målet, vil ressursutnyttelse og energieffektivitet spille en viktig rolle i alle store industrielle prosesser.

Konseptet med PRINTCR3DIT er å benytte 3D printing for å øke prosessintensiveringen av den kjemiske industrien ved å tilpasse reaktorer og strukturerte katalysatorer til reaksjonskravene. Denne produksjonsteknikken er spesielt nyttig i reaksjoner hvor diffusjon, blanding og/eller varmeoverføring er begrensninger for å oppnå høyere ytelse. Ved å bruke 3D printing vil man også redusere ressursforbruk innen reaktor- og katalysatorfremstilling, energiforbruk (<15%) og transport.

SINTEF er koordinator i prosjektet som har mottatt finansiering fra EUs forskning og innovasjons programm H2020, SPIRE, under GA. nr. 680414.

For mer informasjon se prosjektets hjemmeside. 

Publisert tirsdag 23. oktober 2018
Seniorforsker
932 07 532

Prosjektvarighet

01.10.2015 - 30.09.2018