Til hovedinnhold
Norsk English

PermHeft – Nye løsninger for flerlagskonstruksjoner med redusert permeabilitet og bedret vedheft

Prosjektet PermHeft tar for seg teknologiutfordringer knyttet til permeabilitet av gasser gjennom polymermaterialer samt vedheft mellom ulike materialer i multimaterialkonstruksjoner.

Eksempler på produktdetaljer som prosjektets partnere utvikler og produserer.
Eksempler på produktdetaljer som prosjektets partnere utvikler og produserer

Bedriftspartnerne i prosjektet lager produkter for ulike markeder; gassbeholdere til husholdning og bilindustri, rakettmotorer for missil- og romfartsapplikasjoner samt eksteriørkomponenter til bilsystemer.

Gassbeholdere i termoplast/kompositt
Beholderne består av en formblåst liner innerst som overflatemodifiseres og påføres en primer (lakk). Til slutt vikles et glassfiberarmert resin utenpå det hele, som så herdes. Skallet gir trykkbestandighet, mens permeabiliteten avhenger av egenskaper til linermaterialet, lakken samt heften mellom de ulike lagene.

Lakkerte sprøytestøpte plastkomponenter til bil
Ved å utvikle metodikk og produksjonsprosesser som sikrer god vedheft av lakk på sprøytestøpte plastkomponenter vil man bedre produktkvalitet og effektivisere produksjonen. Et delmål er å forbedre flammebehandlingen før lakkering.

Økt levetid for rakettmotorer
Både økt levetid og nye brukermuligheter for rakettmotorer kan oppnås ved å beskytte drivstoff mot fuktighet. Det kan oppnås ved å kontrollere og forbedre løsninger koblet til diffusjon av fuktighet gjennom både hovedkonstruksjonen og forseglinger. Dette har anvendelse i rakettmotorer for missiler og romfart.

Overordnet prosjektmål
Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle nye produkter med forbedret vedheft mellom lag av ulike polymermaterialer og forbedrede barriereegenskaper, dvs. med redusert permeabilitet av ulike gasser, gjennom strukturen.

Utfordringer og metodikk
Vi vil realisere prosjektets mål gjennom økt forståelse av mekanismene som påvirker heft og barriereegenskaper knytet til materialegenskaper, overflatekjemi og bruddmekanismer. Følsomme målemetoder vil bli utviklet for testing av permeabilitet av gasser som propan, butan, naturgass og fuktighet i ulike materialer og for prøver av ulik geometri. Permeabilitet av hydrokarboner og vanndamp krever utvikling av ulike eksperimentelle metoder. Gjennom analyser basert på bruddmekanikk for å forstå vedheftsmekanismer mellom polymersjikt vil vi definere mer relevante testbetingelser, og dermed øke forståelsen for prosessen med overflatebehandling og lakkering.

Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet gjennom BIA IPN-programmet med Hexagon Ragasco AS som prosjekteier og ansvarlig bedrift. Andre industripartnere er Hexagon Raufoss AS, Plastal AS og Nammo AS og SINTEF Materialer og kjemi (prosjektleder Åge Gellein Larsen) og SINTEF Raufoss Manufacturing (Kontaktperson Jon Sandvik) er forskningspartnere.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018