Til hovedinnhold
Norsk English

NMT4ACF - Ny produksjonsteknologi for ACF-partikler

Målet med prosjektet er å utvikle forbedrede fremstillingsmetoder for metallbelagte partikler. Partiklene skal dispergeres i anisotropt ledende lim (ACF) for bruk i fremtidens miniatyriserte konnekteringsteknologi for displayer. Prosjektet involverer flere internasjonale partnere innenfor elektronikk-verdikjeden, og innebærer en unik mulighet for prosjektdeltagerne til å samarbeide med en verdensledende industriell partner for å utvikle fremtidens løsninger ved hjelp av ny partikkelteknologi.

Anisotropt lim før og etter konnektering. Elektrisk kontakt oppstår når kuler presses mellom kontaktarealene.

LCD-industrien omsetter i dag for mer enn 100 milliarder US$. Materialleveranser utgjorde i 2012 70 milliarder US$. Asiatiske selskaper og teknologi dominerer i dag industrien, og den europeisk andelen er svært begrenset. Conpart er prosjekteier og SINTEFs oppdragsgiver i prosjektet. Bedriften har en unik partikkelkompetanse og -teknologi, samt lang erfaring innen ACF-teknologi. Miniatyrisering av avansert konnekteringsteknologi krever optimaliserte materialegenskaper, samt state-of-the-art karakteriseringsmetoder og metalliseringsprosesser. Arbeidet utføres i tett samarbeid med ledende ACF- og display-produsenter. Samarbeidet gir verdifull innsikt i fremtidens utfordringer i displayproduksjon og krav til ACF-partikler. Det er åpenbart at partikkelteknologi er en avgjørende faktor for å løse disse utfordringene.

SINTEF Materialer og kjemi er involvert i prosjektet for å bidra med utvikling av partikkelteknologien. To hovedutfordringer er å unngå agglomerering av små polymerpartikler i løpet av metalldeponering og å oppnå god dispergering i limet. Avansert karakterisering, bl.a. ved elektronmikroskopi, er helt nødvendig for å sikre utvikling av homogene metallbelegg med tykkelse i nm området.

Samarbeidspartnere er Conpart (prosjekteier) og Innolux (display-produsent).
Totalbudsjett for prosjektet er 32 millioner NOK, SINTEFs andel er 3 millioner. 

Prosjektet er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), med støtte fra Norges forskningsråd.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2015 - 31.01.2019

Utforsk fagområdene