Til hovedinnhold
Norsk English

Navigasjonssystemet CustusX

En åpen navigasjonsplattform for forskning innen bildeveiledet terapi.

Navigasjonsteknologi gjør det mulig å veilede kirurgiske instrumenter inn i kroppen ved hjelp av bildeinformasjon på en nøyaktig måte.

Metoden, som kalles bildeveiledet kirurgi, tilbyr kirurgen tredimensjonale kart basert på for eksempel MR, CT eller ultralyd under et inngrep. Kirurgiske instrumenter brukes som navigasjonsinstrumenter i kartet, som ved å smelte sammen instrumentposisjonene og bildedataene gir en forståelse for hvordan landskapet er til enhver tid. Dette gjøres ved å vise fram tverrsnitt av kroppen, organmodeller, viktige blodkar og annet vev som for eksempel svulster.

All denne informasjonen gjøres direkte tilgjengelig for kirurgen under inngrepet. Bildedataene er basert både på CT og MR tatt opp før inngrepet, men også oppdaterte ultralydbilder tatt opp i løpet av inngrepet. Dette gir informasjon om vev som ikke er direkte synlig, kan brukes til å gjøre inngrepet mindre invasivt og reduserer behovet for åpne operasjoner.

CustusX er en navigasjonsplattform for bildeveiledet kirurgi. Brukere er kliniske og teknologiske forskere innen medisinsk bildeanalyse og navigasjon. Plattformen er i utstrakt bruk ved Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling innen områdene nevrokirurgi, bronkoskopi, laparaskopi og karkirurgi. Den er også åpent tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den via www.custusx.org.

CustusX er også en del av Nasjonal plattform for bildeveiledet navigasjon via NorMIT. Arbeidet utføres i hovedsak ved Avdeling for medisinsk teknologi.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2016

Utforsk fagområdene