Til hovedinnhold
Norsk English

Multiguide FORNY

Behandling av klasehodepine og migrene ved hjelp av et nytt kirurgisk instrument, botox og bildeveiledning på mobiltelefonen.

Multiguide
Multiguiden, foto: SINTEF

Et nytt kirurgisk instrument demper symptomene på klasehodepine og migrene ved å injisere botox i nervesenter i ansiktet. Instrumentet heter Multiguide, og er funnet opp av lege Daniel Bratbak ved St. Olavs Hospital.

Multiguiden er en lang nål med pistolskjefte som kan brukes til presisjonsstyrt injeksjon av medikamenter i områder dypt inne i kroppen. For å lykkes med dette er instrumentet avhengig av bildeveiledning, slik at man kan se sanntids bilder av hvordan instrumentet beveger seg innover i kroppen.

SINTEF lager en navigasjonsløsning for Multiguide, der bildene gjøres tilgjengelig på en liten skjerm (iPhone) montert på selve instrumentet. Målet med dette er å føre bildene så nær kirurgen som mulig slik at behovet for reorientering ved å se på en ekstern skjerm forsvinner, samt at man ved å samle både instrument og skjerm i ett vil ha mer kompakt utstyr som lettere kan overføres fra operasjonsrommet til poliklinikk, noe som igjen vil gjøre inngrepet enklere og raskere for pasientene.

Navigasjonsløsningen er basert på forskningsplattformen CustusX, og utføres ved SINTEFs Avdeling for medisinsk teknologi.

Les mer om selve multiguiden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjekteier:
NTNU Technology Transfer (NTNU TTO)

 

Finansiering:
NTNU TTO er oppdragsgiver med finansiering fra
Forskningsrådets FORNY-program

 

Utforsk fagområdene