Til hovedinnhold
Norsk English

Lukkede system for oppdrett og transport

SINTEF Fiskeri og havbruk har i flere år gjennomført prosjekter innen lukkede system i oppdrettsnæringen. Dette vil være et satsningsområde for oss og det er nylig gjort en kompetansekartlegging innad. Dette vil nå brukes for å få i gang nye prosjekter innen lukket teknologi for både sjø- og landbasert oppdrett, samt for lukket transport i brønnbåt.

Eksempel på prosjekt:

TEKSET: Årlig konferanse for settefisknæringen. Konferansen er et samlingspunkt hvor man får bygget nettverk og blir presentert for det nyeste innen teknologiske innovasjoner for settefisknæringen. Se www.tekset.no for mer informasjon. 

Slam/avløpsvann:

Løsning for håndtering og anvendelse av avløpsslam fra settefiskanlegg i Nordland: Skal spesifikt se på bruksområder for oppsamlet avløpsslam for settefiskanleggene i Nordland. Ved å gjøre en omfattende utredning er målet å kunne lande på de mest aktuelle løsningene for videreføring.

VK avløpsvann 2013: Karakterisering av avløpsvann fra Norske landbaserte settefiskanlegg

Rensing: Primærrensing og aktuelle løsninger for slambehandling i norske settefiskanlegg. SINTEF A24445. pp 1-123.

Seabased Close Containment (SBCC):

Drift og sikkerhet: SINTEF Fiskeri og havbruk vil forbedre drift og sikkerhet til flytende lukkede merder under bølgeeksponering gjennom et KMB prosjekt. Forbedret drift og sikkerhet oppnås ved å øke forståelse av bølgeresponsen til slike merder, og deretter utvikle modeller som kan predikere oppførsel i gitte bølgetilstander. Slike modeller er nødvendig for å kunne ha fokus på sikker operasjon når lukkede anlegg designes. Dette er et strategisk viktig område for SINTEF Fiskeri og havbruk, og prosjektet vil være en naturlig forlengelse av pågående arbeide.

Lukket ventemerd: Etter et omstendelig prosjekterings- og byggearbeid er den lukkede ventemerden nå satt i drift ved Kråkøy Slakteri AS. Prosjektet er et unikt eksempel på det første lukkede slakteanlegg for fiskepatogener og vil på sikt kunne representere et paradigmeskifte for drift av slaktemerder. Du kan lese mer om dette prosjektet på www.lukketventemerd.no.

HDN - Helduk og Not som lukket anlegg: Utvikling av lukket oppdrettsanlegg fra design til pilot fullskala test.

CFC - Closed Flexible Cages: Effekter av geometri, fyllingsgrad og eksterne krefter på drag-force på lukkede fleksible poser.

Landbased Close Containment (LBCC-RAS):

Etablering LBCC-RAS, Sørli, Lierne: Bistått gründer John Helge Inderdal med alle faser av planlegging og tillatelser av lukket landbasert oppdrettsanlegg for matfisk av arktisk røye med produksjonskapasitet inntil 4000 MT/år.

Økonomi – Miljø LBCC-RAS vs Open Pen: Comparative economic performance and carbon footprint of two farming models for producing Atlantic salmon (Salmo salar): Land-based closed containment system in freshwater and open pen in seawater. (Article submittet).

Vannbehandling:

Membranfiltrering: Test av Membranfiltrering som aktuell teknologi som smittebarriere mot Moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer.

Brønnbåt:

Diverse prosjekter på design og vannkvalitet i åpne og lukkede system.

Nøkkeltall

Prosjektstart

03.08.2015

Utforsk fagområdene