Til hovedinnhold
Norsk English

Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader

Vi har anslått de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Studien har beregnet årlig omfang av døde, tapte leveår, behandlinger på sykehus og ved legevakt, og antall uføretrygdede med yrkessykdommer og -skader. Alle elementene er vurdert i kroner, og produktet angir den samfunnsøkonomiske kostnaden for hver kostnadskategori.

Korsryggsmerter den største bidragsyteren til tapt livskvalitet som følge av arbeidsskader og sykdom. Foto: Shutterstock
Korsryggsmerter den største bidragsyteren til tapt livskvalitet som følge av arbeidsskader og sykdom. Foto: Shutterstock

Arbeidsskader og arbeidssykdommer koster samfunnet 30 milliarder årlig. Behandling, uførepensjon og tapt produksjon utgjør en tredel av kostnadene. Tapte leveår og tapt livskvalitet utgjør resten.

I undersøkelsen har det vært brukt registerdata og dokumentanalyse som metode, basert på eksisterende nasjonale og internasjonale statistikkilder som NAV, Statistisk sentralbyrå, Norsk pasientregister, Statsbudsjettet, Arbeidstilsynets register og prosjektet Global Burden of Disease. I tillegg har det vært gjennomført samtaler med personer og institusjoner som arbeider med helsestatistikk og arbeidsmiljø, for å få en bredere forståelse for hvilke konsekvenser sykdom og ulykker kan ha for tidlig død, sykefravær og tap av velferd.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Last ned rapporten
Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader

 

Oppdragsgiver
Arbeidstilsynet

 

VGs oppslag om saken

 

Arbeidstilsynets oppslag om saken

 

 

 

Utforsk fagområdene