Til hovedinnhold
Norsk English

Forbedring av analysemodeller for bunnfaste vindturbiner

Som industripartner i NOWITECH (Norwegian Research Center for Offshore Wind Technology), har SINTEF Ocean vært aktivt involvert i å utvikle robuste numeriske programmer for design og modellering av bunnfaste offshore vindturbiner.

Kontaktperson

NOWITECH er delfinansiert av Norges forskningsråd som et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), og jobber målrettet for å fremme offshore vindenergi.
To såkalte FE-baserte programmer (Finite Element), SIMO-RIFLEX og NIRWANA, er utviklet for å utføre integrert ikke-lineær (hydro - servo - aero - elastisk) og ikke koplet lineær analyse av offshore vind­turbiner.

En verifikasjonsstudie på sammenligninger mellom integrert og ikke koplet modellering for bunnfaste turbiner blir presentert på OMAE konferansen i San Francisco i 2014. Effektene av interaksjon mellom vind, bølger og strøm, flere jordlag og erosjonshull rundt vindturbin-fundamenteringer er undersøkt.

En optimal bærestruktur, både med tanke på produksjonskostnad og pålitelighet ved bruk, er viktig for å få ned kostnadene ved strøm­produksjon fra offshore vindturbiner. Programmene som er utviklet gir brukerne mulighet til å beregne egenfrekvenser, samt lastvirkning fra statiske- og dynamiske belastninger både for operative og ­ekstreme miljøforhold. De numeriske resultater kan brukes til å evaluere struktur­ell utforming og optimalisere bærestrukturer. Funksjonaliteten som er utviklet vil bli gjort tilgjengelig i SINTEF sitt nye brukergrense­snitt, SIMA, som markedsføres av DNV GL Software

Nøkkeltall

Prosjektstart

11.03.2015

Utforsk fagområdene