Til hovedinnhold

Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg

Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg

Vi studerer organiseringen av lindrende behandling og omsorg (palliasjon) i Norge. I prosjektet ser vi særlig på innholdet i, kvaliteten på og tilgjengeligheten til, det lindrende tjenestetilbudet.

Ill.: Shutterstock

Palliasjon er et felt i stor utvikling, og nye tjenestetilbud er under organisering. Man ser også et økt behov for at flere pasientgrupper får tilbud om palliasjon enn de som tradisjonelt har fått det.

Alle virksomheter innen helse- og omsorgstjenestene som behandler alvorlig syke og døende pasienter skal tilby grunnleggende lindrende behandling. I tillegg eksisterer det særskilt organiserte tilbud innen palliasjon, som lindrende enheter og team i sykehus og lindrende avdelinger i helsehus i kommunene. I tillegg har kreftkoordinatorer en viktig rolle knyttet til oppfølging og koordinering av tjenestetilbudet til kreftsyke, inkludert de i palliativ fase.

Data samles inn gjennom registerdata, spørreskjema og intervjuer med helsepersonell i spesialist- og kommunal helse- og omsorgstjeneste, samt i frivillige organisasjoner.

Publisert torsdag 28. april 2016
Forskningsleder
402 24 525

Prosjektvarighet

01.09.2015 - 15.08.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Last ned rapporten
Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg (pdf)

 

Oppdragsgiver
Helsedirektoratet