Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg

Vi studerer organiseringen av lindrende behandling og omsorg (palliasjon) i Norge. I prosjektet ser vi særlig på innholdet i, kvaliteten på og tilgjengeligheten til, det lindrende tjenestetilbudet.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Palliasjon er et felt i stor utvikling, og nye tjenestetilbud er under organisering. Man ser også et økt behov for at flere pasientgrupper får tilbud om palliasjon enn de som tradisjonelt har fått det.

Alle virksomheter innen helse- og omsorgstjenestene som behandler alvorlig syke og døende pasienter skal tilby grunnleggende lindrende behandling. I tillegg eksisterer det særskilt organiserte tilbud innen palliasjon, som lindrende enheter og team i sykehus og lindrende avdelinger i helsehus i kommunene. I tillegg har kreftkoordinatorer en viktig rolle knyttet til oppfølging og koordinering av tjenestetilbudet til kreftsyke, inkludert de i palliativ fase.

Data samles inn gjennom registerdata, spørreskjema og intervjuer med helsepersonell i spesialist- og kommunal helse- og omsorgstjeneste, samt i frivillige organisasjoner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2015 - 15.08.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Last ned rapporten
Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg (pdf)

 

Oppdragsgiver
Helsedirektoratet

Utforsk fagområdene