Til hovedinnhold
Norsk English

Dyrking av søl (Palmaria palmata)

Søl er en tangart som er etterspurt for bruk i mat, og i dette prosjektet skal vi tilpasse og optimalisere dyrkingsmetode for denne smaksfulle og næringsrike algen.

Kontaktperson

Søl (Palmaria palmata) er en svært attraktiv mat-alge som har vært brukt i nordeuropeisk kosthold i århundrer. Den vokser i fjæra, er rik på protein, vitaminer, mineraler og antioksydanter, er smaksrik og kan anvendes på mange måter. Bedriften Frøya Tare ønsker å bruke søl i matprodukter, og for å sikre forutsigbar tilgang på nok søl uten å overbelaste naturlige forekomster ønsker de å dyrke den. I Norge har det aldri vært dyrket søl før men det finnes metoder som kan tilpasses våre forhold. Arten har en komplisert livssyklus som må beherskes ved dyrking, og spesielt er produksjonen av kimplanter for oppdyrking av større planter utfordrende.

I dette samarbeidsprosjektet mellom SINTEF Fiskeri og havbruk og Frøya Tare er målet å optimalisere og forenkle noen av de kritiske fasene i kimplanteproduksjonen. Prosjektet finansieres av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge og er en oppfølging av et VRI-prosjekt mellom de to partnerne.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2015 - 30.09.2016