Til hovedinnhold
Norsk English

Direkte elektrisk oppvarming av rørledninger (DEH)

Hydrat- og voksdannelse i undervanns rørledninger for transport av olje og gass vil føre til uønskede fluidegenskaper og til og med blokkering av brønnstrømmen, og som vil føre til nedstenging og omfattende reparasjoner.

Kontaktperson

Røroppvarming DEH

Direkte elektrisk oppvarming (DEH) er utviklet som en fremgangsmåte for å motvirke disse utfordringene, og metoden har også vist seg å være anvendbar for fjerning av plugger.

Publiseringer fra prosjektet:

Utviklingsarbeidet for denne metoden ved SINTEF Energi har inkludert omfattende kvalifiseringsoppgaver, det vil si at gjennomførbarheten av systemet er bevist gjennom store testprogrammer. Kommersielt simuleringsverktøy for elektromagnetisk og termisk vurdering av systemet er utviklet og verifisert gjennom tester.

DEH-metoden er nå brukt på flere rørledninger, og installasjonsløsninger blir utviklet og endret i henhold til teknologiutvikling for undervanns installasjoner og utstyr. Felt på dypere vann og transport over store lengder gjør DEH enda mer attraktiv.

I løpet av kvalifiseringsarbeidet har SINTEF Energi utviklet testmetoder og utstyr for å karakterisere relevante stålkvaliteter med hensyn elektriske og magnetiske egenskaper. Dette muliggjør kontroll av materialdata som brukes i beregningene av elektriske data for varmesystemet. Også utstyr og metoder for utførelsen av hydrostatiske tester ved høyt trykk (500 bar) ble utviklet. Testmetoder og beregningsverktøy for å bestemme DEH-kabelens evne til å tåle langtids eksponering ved høyt trykk og termisk belastning er etablert, med spesiell fokus på ytre kappe og isolasjon, Dette har gitt beslutningsgrunnlag for å vurdere hvorvidt den påkrevde driftstid for oppvarmingssystemet er akseptabel.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2015