Til hovedinnhold
Norsk English

Biosmart – Smart bioøkonomi

Hvordan fremme en smart overgang til bioøkonomi i Norge? Biosmart handler om sosiale endringers rolle i overgangen fra en økonomi basert på ikke-fornybare ressurser, til en økonomi basert på ressurser som kan dyrkes eller høstes.

SINTEF deltar i arbeidspakke Lokalisering
SINTEF deltar i arbeidspakke Lokalisering. Foto: BioSmart

Biosmart er et tvarrfaglig forskerprosjekt ledet av Ruralis (Institutt for rural og regionforskning).

Målet med Biosmart er å starte en viktig og velinformert debatt rundt bioøkonomien, og å produsere forskning av høy kvalitet. Vi vil inkludere hele det norske samfunnet i prosjektet – fra små til store bedrifter, til bønder, fiskeriaktører, skogbruksnæringa, til opinionen og politikere, ja til alle som har en interesse for bærekraftig økonomisk utvikling i Norge. Prosjektet vil resultere i en bok med flere forfattere, som har som mål om å stå sentralt i den offentlige og vitenskapelige debatten om bioøkonomien, som uten tvil vil bli viktig i tiårene som kommer.

Lokalisering

SINTEF deltar i arbeidspakke Lokalisering sammen med Nibio. Målet med denne arbeidspakken er å identifisere mulige områder, og deretter de beste områdene for utvikling av bioøkonomiske næringsklynger. Dette gjøres gjennom å undersøke tilgang til ressurser og mulig flyt av produkter mellom potensielle industrier i en klynge. I forbindelse med dette stiller vi følgende spørsmål:

  • Hvor er de beste stedene for å etablere bioøkonomiske klynger
  • Hvordan bør vi gå fram for å finne ut av det
  • Hvilke kompromisser kan bli nødvendige, og hvordan kan disse best kartlegges og beskrives
  • Finnes det noen store generelle hindringer
  • Hvilke forhold vil kunne hjelpe til med å utvikle en «smart» bioøkonomi
  • Hva er de romlige implikasjonene av ulike utviklinger

Metode

Vi bruker en GIS-MCDA modell (geografisk informasjonssystem kombinert med multikriteria beslutningsanalyse) for å identifisere lovende steder for bioøkonomiske klynger. Som input i denne modellen trenger vi relevante geografiske datasett om ressurser. Vi vil så kombinere disse tematiske kartlagene og gjennomføre en vektet «overlay»-analyse. Dataene som skal brukes i modellene må operasjonaliseres på en måte som gjør dem relevante for bioøkonomi-problemstillingen. Resultatet blir et egnethetskart for potensielle klyngeområder.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2019

Biosmart er et tverrfaglig forskerprosjekt ledet av Ruralis (Institutt for rural  og regionforskning), og finansiert gjennom Norges forskningsråds program BIONÆR.

Utforsk fagområdene