Til hovedinnhold
Norsk English

Attitudes for Peace: Postconflict Public Opinion

Hva tenker folk om tiltakene og de politiske institusjonene som er ment å skape fred i land rammet av borgerkrig? Det korte svaret er ganske enkelt: vi vet ikke.

Queqchí-folk bærer restene av sine kjære i Cambayal i Alta Verapaz, Guatemala
Queqchí-folk bærer restene av sine kjære i Cambayal i Alta Verapaz, Guatemala. Foto: Wikimedia Commons

Forskningsprosjektet 'Attitudes for peace' tar opp dette spørsmålet ved hjelp av nasjonale spørreundersøkelser i tre land der innbyggerne har opplevd borgerkrig: Guatemala, Nepal og Nord-Irland. Hensikten er å undersøke vanlige folks syn på ordninger som politisk maktdeling, inkludering, rettsprosesser og amnesti.

Ved å se på samspillet mellom institusjoner, borgerkrig og ulike politiske holdninger vil prosjektet skaffe ny kunnskap om hvordan årsakene til krig, fredsbygging og oppblussing av tidligere konflikter utspiller seg på mikronivå. Slik ønsker vi å identifisere forhold på individnivå som har betydning for varig fred. Bedre kunnskap om vanlige folks oppfatning av politiske institusjoner, fredsavtaler og politisk vold er nyttig for politikere, nasjonale og internasjonale myndigheter og frivillige organisasjoner som skal tilpasse ulike fredstiltak til lokale behov og synspunkter, noe som igjen kan øke sjansen for å skape varig fred i postkonflikt-samfunn.

Prosjektet skal gi svar på to overordnede spørsmål: (1) Hvordan påvirker ulike fredstiltak politisk tillit i postkonflikt-samfunn? (2) Hva er sammenhengen mellom støtte til institusjoner og varig fred? Sentralt for begge spørsmålene er dynamikken mellom institusjoner designet for å skape fred, og borgernes støtte til disse. Argumentet vårt er at folks oppfatning av fredstiltakene påvirkes av variasjoner i disse strategiene, og at disse oppfatningene igjen er med på å påvirke folks støtte til eller deltakelse i framtidig væpnet opprør.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2015 - 01.12.2017

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Samarbeidspartner

PRIO

 

Oppdragsgiver

Norges Forskningsråd (Forskningsrådets prosjektside)

 

Publikasjoner

"Hvordan skape en god fredsavtale" (Gemini, mars 2015)
Public Suppert for Peace Agreements: The Cases of Guatemala, Nepal, and Northern Ireland (Prio Policy Brief, Conflict Trends, 5, 2016)

Utforsk fagområdene