Til hovedinnhold
Norsk English

AlChassis

I prosjektet AlChassis - Aluminium Profile Based Chassis Components - samarbeider Benteler Aluminium Systems Norway, SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Raufoss Manufacturing for å utvikle og framstille chassiskomponenter basert på aluminiumsprofiler.

Kontaktperson

Sverre Gulbrandsen-Dahl med chassiskomponenter basert på aluminiumsprofiler. Foto: Oppland Arbeiderblad

Prosjektet skal utvikle og framstille chassiskomponenter basert på aluminiumsprofiler, nærmere bestemt en lenkearm som er festet i hjulet bak og i bakrammen. Dette er en særdeles kritisk komponent fordi et plutselig brudd kan gjøre bilen umulig å holde på veien. Ettersom fjøren bak hviler mot komponenten vil en i den videre beskrivelse benevne lenkearmen som en fjørarm. Fjørarmer basert på aluminiumsprofil er således i bilhistorisk sammenheng fremdeles et nytt og presumptivt sterkt voksende produkt, men kan ikke lenger uten videre kalles en innovasjon.

Innovasjon

Kravene til chassis komponenter er forskjellig fra de Benteler Aluminium Systems Norway kjenner fra sin eksisterende produksjon, hvor produktenes primære egenskapskrav er knyttet til kollisjonssikkerhet. På chassis-produkter stilles derimot sterke krav til korrosjons- og utmattingsegenskaper. De ulike funksjonskravene krever annen forståelse av sammenhenger mellom material-, prosess- og produktegenskaper. I så måte oppleves hele chassis-området som innovativt for bedriften. Det er et stort potensiale for innovasjoner knyttet til dette produktsegmentet basert på bedriftens kjerneteknologier.

Partnere

Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet gjennom BIA-programmet med industripartner Benteler Aluminium Systems Norway (prosjekteier), og forskningspartnerne SINTEF Materialer og kjemi (kontaktperson Hieu Nguyen Hoang) og SINTEF Raufoss Manufacturing (kontaktperson Sverre Gulbrandsen-Dahl).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2015 - 30.04.2018