Til hovedinnhold
Norsk English

Wakame - butare til mat

Butare (Alaria esculenta) kan brukes til ulike matprodukter som feks. "wakame", salaten som spises til sushi. Dyrking av butare vil gi forutsigbare mengder og en forutsigbar og høy kvalitet på råstoffet, som deretter kan prosesseres til wakame og andre matprodukter for salg.

Kontaktperson

Dette kan dermed danne grunnlaget for en helt ny marin bio-økonomisk verdikjede, basert på bærekraftig produksjon av et sunt sjømatprodukt med stor kommersiell verdi. Taredyrking og produksjon av matprodukter vil kunne skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapningen i den blå delen av Midt-Norsk næringsliv.

I dette prosjektet har bedriftene Nesset Sjømat AS og Bygda 2.0 samarbeidet med SINTEF Fiskeri og havbruk AS for å bygge opp kompetanse på teknologi, biologi og produkt/marked som er nødvendig for å komme i gang med dyrking av butare og produksjon av nye produktet fra dette råstoffet. Prosjektet har både etablert dyrkingsmetoder ved SINTEF og Val Vgs, utviklet metoder for å lage wakame av butare ved Bygda 2.0, og lagt plan for hvordan prosessen kan tilpasses produksjonskjeden hos Nesset Sjømat AS og kommersialiseres

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2014 - 01.03.2015