Til hovedinnhold
Norsk English

TEKslakt

Trengeoperasjoner som foregår i ventemerd for å pumpe fisken inn på prosesslinjen er en betydelig stressfaktor og kan redusere fiskens pre-rigortid med flere timer. Flere laksebedrifter har valgt filetering og uttrekk av pinnebein i pre-rigor tilstand, og det er dermed ønskelig å redusere stress ved slakting slik at pre-rigortiden blir lengst mulig.

Trenging av laks i ventemerd (foto: SINTEF)

Prosjektet "Optimalisering av slakteprosessen for laksefisk – ny teknologi for trenging i ventemerd, bløgging og kjøling" (TEKslakt) har som hovedmål å utvikle teknologi og prosedyrer for skånsom trenging, forbedret utblødning og effektiv kjøling av laks.

Prosjektet har følgende delmål:

  • Skaffe ny kunnskap som bidrar til å løse problem relatert til trenging av fisk i vente-/slaktemerd.
  • Utvikle og teste teknologi for forbedret overføring av levende fisk, som kan gi lengre pre-rigortid og bedre utblødning.
  • Definere målbare styringsparametere og terskelverdier som sikrer mer skånsom håndtering av fisk og kan være et redskap for å sikre optimale forhold ved trenging og slakting.
  • Skaffe ny kunnskap om forhold og faktorer som særlig påvirker optimal blodtapping og kjøling av oppdrettslaks/-ørret.
  • Beskrive og prøve ut tiltak i slakteprosessen som kan sikre god blodtapping av fisken.
  • Utvikle modellberegninger for optimal kjøling av oppdrettslaks/-ørret, som starter når fisken tas inn i brønnbåt.

TEKslakt er inndelt i to arbeidspakker; AP1 som omfatter nye teknologiske konsepter og AP2 som omfatter prosjektledelse og resultatspredning. Forskningsinstituttene SINTEF Fiskeri og Havbruk AS, SINTEF Energi AS og Nofima vil stå for gjennomføringen av det vitenskapelige arbeidet, hvor SINTEF Energi har den overordnede prosjektledelsen. SINTEF Fiskeri og havbruk har ansvaret for delen som går på trenging og transport av fisk frem til avliving.

 Prosjektet finansieres av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Mer informasjon om prosjektet kan leses her

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2014 - 31.12.2014

Forskningsinstitutter

SINTEF Energi AS (overordnet prosjektledelse)

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Nofima

Styringsgruppe

Marine Harvest Norge

Salmar

Cermac

Nordlaks

Utforsk fagområdene