Til hovedinnhold
Norsk English

Håndbok Plusskunder

Håndbok Plusskunder gir anbefalinger for integrasjon av plusskunder i distribusjonsnettet, noe som også innbefatter økt kunnskap om forbruks- og produksjonsprofiler for plusskunder.

Kontaktperson

Solceller på privatbolig

Målgruppen for håndboka er nettselskap, installatører og andre som ønsker økt kunnskap om plusskunder og integrasjon av plusskunder i distribusjonsnettet. Håndboken med vedlegg er et effektivt verktøy for nettselskap og installatører ved tilknytning av plusskunder.

Håndbok Plusskunder gir anbefalinger og en innføring i følgende temaer:

  • Verktøy for generering og visualisering av lastprofiler for plusskunder som kan brukes i nettplanlegging. Verktøyet inkluderer beregning av hvordan profilene endrer seg med bruk av ny smartgridteknologi, som f.eks. elbil (hjemmelading), forbrukerfleksibilitet (varmtvannstank) og energilager/batteri.
  • Anbefalt prosess og sjekkliste ved tilknytning av plusskunder. Denne prosessen beskriver hovedsakelig informasjonsflyt og ønsket dialog mellom nettselskapet og installatør/plusskunde.
  • Forslag til hvilken informasjon som bør presenteres på web. Denne informasjonen er laget for folk flest som kan være interesserte i å anskaffe seg et solcelleanlegg.
  • Anbefalt prosess og flytskjema for planlegging av nett med plusskunder. Denne prosessen vil gjelde generelt for tilknytning av produksjon i distribusjonsnettet.
  • Verktøy for beregning av spenningsstigning og ubalanse ved tilknytning av plusskunder.

Den første offisielle utgaven av håndboken (versjon 1 – desember 2018) er den endelige versjonen som ble utarbeidet i forskningsprosjektet ProAktiv. Håndbok Plusskunder selges av Energi Norge, og kan kjøpes her .

For spørsmål om Håndbok Plusskunder, kontakt Hanne Sæle, SINTEF Energi eller , Energi Norge.


Håndbok Plusskunder er utarbeidet i forbindelse med ProAktiv-prosjektet, et samarbeid mellom SINTEF Energi, Energi Norge, Hafslund Nett, Lyse Elnett, Skagerak Nett og NTE Nett.

Hovedmålsetningene i ProAktiv-prosjektet var å:

  • bidra med kunnskap til bransjen, relatert til plusskunder, og
  • bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

Hovedfokuset i prosjektet var plusskunder som er husholdningskunder med solcelleanlegg.