Til hovedinnhold
Norsk English

ProAktiv

Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

Mål: 
Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.


Håndbok Plusskunder


Prosjektbeskrivelse: 
Introduksjonen av plusskunder i større skala gjør det nødvendig å utvikle ny metodikk og nye anbefalinger som bidrar til å løse de nye utfordringene som nettselskapene står overfor innenfor både planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnett med plusskunder. ProAktiv-prosjektet fokuserer på utfordringer innen nettplanlegging og skal bidra til lavere risikoeksponering i investeringene.

Bakgrunn: 
God planlegging er en forutsetning for å gjøre de riktige investeringene i distribusjonsnettet (unngå over- og underinvesteringer). De forventede investeringer og reinvesteringer i distribusjonsnett fram mot 2027 er på 40 mrd . kr. (ekskl. AMS) ifølge NVE  og i planleggingen av fremtidens distribusjonsnett er det også viktig å ta hensyn til introduksjon av plusskunder. ProAktiv fokuserer på effektprofiler som kan ventes for plusskunder – både uttak og innmating av effekt. Andre prosjekter som SPESNETT og REPLAN fokuserer på spenningskvalitet og fornyelsesplaner og gir viktige input i en helhetlig nettplanlegging.

Prosjektansvarlig: Energi Norge

Prosjektdeltakere: Hafslund Nett, NTE Nett, Skagerak Nett og Lyse Elnett

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2018

Utforsk fagområdene