Til hovedinnhold
Norsk English

Normit-Tekno

En nasjonal navigasjonsplattform for bildeveiledet terapi for forskere ved alle norske universitetsykehus.

Nevro metastase
Nevro metastase

Nasjonalinfrastrukturen for forskning NorMIT (Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies) er et samarbeid mellom Fremtidens Operasjonsrom ved St. Olavs Hospital (FOR) og Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus (IVS) med mål å bidra til økt klinisk og teknologisk forskning. Det skal bidra til å bygge opp mer kompetanse og innovasjon, og på den måten føre til bedre pasientsikkerhet. Selv om hovedfokus er bildeveiledet minimal invasiv terapi, vil det foregå forskning og utvikling på andre viktige områder som logistikk, arbeidsflyt, kommunikasjon, organisering og overføring av høykvalitets bilder.

En del av NorMIT er å bygge og vedlikeholde en navigasjonsplattform som skal gjøres tilgjengelig for forskere ved alle norske universitetsykehus. Plattformene baseres på eksisterende arbeid hos Intervensjonssenteret, samt CustusX som er utviklet av SINTEF. Utviklingen gjøres ved SINTEFs Avdeling for medisinsk teknologi i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling.

Resultatene gjøres tilgjengelig på normit.no.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2018

FAKTA OM PROSJEKTET

 
NorMIT-tekno:

Prosjektleder NorMIT-tekno-samarbeidet: Ole Jacob Elle, Intervensjonssenteret

 

Prosjekteier:
St. Olavs Hospital ved Framtidens operasjonsrom (FOR)

 

Finansiering:
Forskningsrådet via Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR)

 

 

NorMIT-mini:

Varighet: 2013-01-01 til 2017-12-31

 

Prosjekteier:

St. Olavs Hospital ved Framtidens operasjonsrom (FOR)

 

Finansiering:

Helse- og omsorgsdepartementet via Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU

Utforsk fagområdene