Til hovedinnhold
Norsk English

Konseptstudie for ny sjukeheim, Rauma kommune

Rauma kommune har satt i gang en konseptstudie for ny sjukeheim lokalisert på Stokkekaia i Åndalsnes. SINTEF har bistått i arbeidet med dimensjoneringsgrunnlag, funksjonsprogram, utredning om alternative gjennomføringsmodeller og beregning av kostnader for nybygg. I utredningen har kommunen hatt en egen prosjektgruppe og det har vært to workshops med ansatte, ledere og brukere innenfor helse- og omsorgstjenester i Rauma.

Konseptstudie for ny sjukeheim, Rauma kommune
Konseptstudie for ny sjukeheim, Rauma kommune. Foto: Marte Lauvsnes

Utvikling i befolkningssammensetningen med flere eldre og relativt sett færre unge, endringer i oppgavedeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, bruk av ny teknologi og forventninger i befolkningen er drivere som påvirker tjenestetilbudet og organisering av dette. Rauma kommune har som mål å øke tilbud som kan føre til at flere har mulighet til å bo lenger i eget hjem. Tiltak for å få dette til er satsing på tilrettelagte omsorgsboliger, bruk av velferdsteknologi, dagaktivitetstilbud og frisklivsenter. Ved å samlokalisere disse med sykehjems-funksjonen kan man oppnå synergier mellom enhetene og utnytte felles ressurser til beste for befolkningen i kommunen. Prosjektet har derfor i løpet av planprosessen gått fra å være et sykehjemsprosjekt til å bli et helsehusprosjekt. I helsehuset vil det være både forebyggende og helsefremmende aktiviteter, korttidsopphold for avlastning, behandling og rehabilitering, og langtidsplasser for brukere som er i sluttfasen av livet. Oppsummeringen i kapittel 19 i rapporten beskriver innhold i, og kostnader for, helsehuset.

Last ned rapporten Konseptrapport for Helsehus i Rauma kommune ved å trykke på bildet under:

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

23.06.2014 - 31.12.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Oppdragsgiver
Rauma kommune

 

Kontaktinformasjon

Randi Eidsmo Reinertsen og

Utforsk fagområdene