Til hovedinnhold
Norsk English

Innovativ arbeidsbekledning for havbruk

Vi utvikler ny arbeidsbekledning hvor HMS og forbedret arbeidsøkonomi står i fokus.

Kontaktperson

Oppdrettere tester ut den nye Ragnarok-bekledningen. Foto: SINTEF

Siden oppstarten for over 40 år siden har oppdrett vokst til å bli en av våre største eksportnæringer. Tall fra fiskeridirektoratet viser at 6.349 var sysselsatt i havbruksnæringen i 2014, og antallet stiger hvert år. I tillegg antar man at minst like mange er tilknyttet næringen gjennom serviceyrker, kontrollorganer og leverandører. Hvert år investeres store summer i fiskehelse, men det viktigste verktøyet til de som skal sørge for optimal fiskehelse, klærne, har ikke hatt særlig fokus. Bedriften Protex ønsker derfor å utvikle arbeidstøy som er spesialtilpasset bransjens behov. Med bakgrunn i dette startet SINTEF og Protex et 3-årig forskingsprosjekt finansiert av VRI forprosjekt-midler og Skattefunn-ordningen, med mål om å utvikle ny arbeidsbekledning hvor HMS og forbedret arbeidsøkonomi står i fokus.

I utviklingsprosjektet ble SINTEF bedt om å bistå med kartlegging av brukerbehov, valg av metervare og teknologiske løsninger, konseptutvikling, designspesifikasjoner, brukerevaluering i felt, beregning av CLO-verdier i arbeidsfysiologisk laboratorium, samt utvikling av visuell identitet og logo for ny merkevare.

Prosjektet har resultert i lansering av bekledningskolleksjonen og merkevaren Ragnarok. Kort oppsummert er Ragnarok et fleksibelt totalkonsept med flerlagsprinsipp som møter årstidsvariasjoner og personlige preferanser på en god måte. Innovative løsninger finnes i både ytter-, mellom- og baseplagg, men den største innovasjonen ligger i totalpakken. Istedenfor en isolert ytterdress (dagens løsning) har man ytterskall, flere mellomplagg og underbekledning som er utviklet som en helhet. Dette tilfører noen helt nytt i bransjen. I tillegg har alle plagg funksjonelle designløsninger som er skreddersydd for næringa.

Merkevaren Ragnarok har prioritert kvalitet og funksjon. I alle lag benyttes derfor metervare, ull og membraner av høy kvalitet, utelukkende fra skandinaviske leverandører. Ragnarok er den første som lanserer 3-lags skallbekledning og mellomlag i ull i dette segmentet.

God arbeidsøkonomi i form av lav bekledningsvekt og høy bevegelighet har vært et viktig designmål i prosjektet. Næringen trenger oppdrettere som kan fokusere på sine arbeidsoppgaver, og rett bekleding resulterer i bedre HMS for både oppdretter og bedrift. Klyving over tauverk, båtriper og klatring i leider stiller krav til fleksibel bekledning. Konstruksjon av ytterplagg har derfor hentet inspirasjon fra klatrebledning.

Gjennom kartleggingen ble det klart at bekledningskompetansen i næringa hadde et klart forbedringspotensial. Næringa har mange unge ansatte med eget ansvar for å kjøpe base- og mellomplagg og kle seg riktig, samt for vask og vedlikehold av bekledningen. Plaggene har derfor print/labels som forteller om tanken bak produktet og bidrar til opplæring i bruk og vedlikehold.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2016

Utforsk fagområdene