Til hovedinnhold
Norsk English

FISHCrowding

Hovedmålsettingen til prosjektet er å utvikle teknologi for å redusere stress og forbedre velferd under trenging av slaktefisk.

Trenging av laks i ventemerd

FISHCrowding er et nettverksprosjekt hvor hensikten er å etablere et større prosjekt med deltakere fra fem land; Chile AVS (Chile), University of British Columbia (Canada), Memorial University of Newfoundland (Canada), Plant & Food Research (New Zealand), IMARES Wageningen UR (Nederland), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, Norge), Norsk institutt for naturforskning (NINA, Norge) og SINTEF Fiskeri og Havbruk (Norge) som skal lede prosjektet.

Videre er målet å identifisere effekter av trenging i fisk under industrielle betingelser med hensyn på fiskevelferd og kvalitet. Dette samarbeidsprosjektet etableres for å samle ulik kompetanse som kan bidra til å løse utfordringen.

Prosjektet har følgende delmål:

1) Styrke et forskningssamarbeid med forskere fra ulike fagområder

2) Utvikle mer presist et prosjekt for innsending til Forskningsrådet

3) Søke flere mulige framtidige samarbeid med disse partnerne

4) Møte andre mulig partnere i disse landene

Prosjektet er delt i to arbeidspakker; AP1 som omfatter biologiske aspekter og produktkvalitet vedrørende trenging av slaktefisk og AP2 som omfatter verktøy som trengs for å tilpasse teknologien benyttet til trenging.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2014

Prosjektdeltakere

SINTEF Fiskeri og havbruk

NTNU

NINA

Chile AVS (Chile)

Memorial University of Newfoundland (Canada)

University of British Columbia (Canada)

Plant & Food Research (New Zealand)

IMARES Wageningen UR (Nederland)

 

Utforsk fagområdene