Til hovedinnhold
Norsk English

Blir det lavere sykefravær med privat helseforsikring?

Privat helseforsikring blir stadig mer populært. Mer enn 400 000 personer har nå slik forsikring, som de fleste får betalt av arbeidsgiveren. Hovedmotivasjonen er å korte ned ventetiden og dermed redusere sykefraværet for ansatte som står i kø for medisinsk behandling.

Ill: bodyandsoul.com.au

SINTEF gjennomfører et prosjekt på oppdrag fra NHOs Arbeidsmiljøfond for å kartlegge sammenhengen mellom privat helseforsikring og sykefravær i bedriftene. Prosjektet er en oppfølging og videreføring av et prosjekt som ble gjennomført i 2009 med et lite utvalg av bedrifter. Hovedfunnet den gang var at tegning av helseforsikring ikke hadde signifikant positiv påvirkning på det registrerte langtidssykefraværet. Last ned SINTEF-rapport A13613 Privat helseforsikring og sykefravær 

SINTEF foretar nå en spørreundersøkelse blant et utvalg av NHOs medlemmer for å kartlegge om bedriftene har helseforsikring eller ikke, og når forsikringen ble tegnet. Disse dataene koples deretter til data fra Statistisk sentralbyrå om det samlede legemeldte sykefravær per bedrift.

Resultatene fra prosjektet vil foreligge i april 2015.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2014 - 30.04.2015

Utforsk fagområdene