Til hovedinnhold
Norsk English

App i apotek

App i apotek - en tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus.

Piller i hånden
App i apotek

Formålet med prosjektet er å utvikle en tjenestemodell for bruk av en medisinapplikasjon (mobiltelefon) i forbindelse med egenadministrering av medisiner i hjemmet etter utskrivelse fra sykehus. SINTEF skal bidra med følgende aktiviteter i prosjektet:

  • Innsiktsarbeid: Vi skal bistå med evaluering av eksisterende versjon av applikasjonen MediTake go foreslått tjenestemodell. Det skal gjennomføres observasjoner og intervjuer med pasienter og helsepersonell. Hensikten er å få innsikt i hvordan applikasjonen oppleves i bruk. Arbeidet vil bidra til at SINTEF skal kunne identifisere hva som må til for å kunne dra mest mulig nytte av applikasjonen. Dette vil danne grunnlaget for utvikling av tjenestemodell.
  • Tjenesteutvikling: Aktiviteten vil bygge på datainnsamlingen fra innsiktsarbeidet, og vil foregå gjennom designarbeid hos oss. Formålet er å utvikle forslag til tjenestemodell for brukav MediTake-applikasjonen som del av en større veiledningstjeneste for å bidra til bedre kvalitet og pasientsikkert for legemiddelhåndtering blant privatpersoner.

Resultatene fra innsiktsarbeidet og tjenesteutviklingen vil oppsummeres i form av en rapport, hvor hovedfunnene av aktivitetene og forslag til tjenestemodell presenteres.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

13.08.2014 - 13.06.2015

Utforsk fagområdene