Til hovedinnhold

WiseCar – Intelligente førerstøttesystemer

WiseCar – Intelligente førerstøttesystemer

Hovedmålet med WiseCar er å utvikle mobile IKT-løsninger for alle trafikanter på veg. For at slike løsninger skal kunne realiseres og være nyttige og sikre, er det nødvendig med et faglig og utviklingsmessig løft rundt kommunikasjonsløsninger, utveksling av trafikkdata og evalueringsmetodikk. Etablering av egnet IKT-infrastruktur og integrering av ulike datakilder i en sentral database danner grunnlaget for utvikling og testing av produkter og tjenester.

WiseCar vil føre til:

 • Utvikling av ny kunnskap og teknologi
 • Betydelig vekst for norske produkt- og tjenesteleverandører
 • Økt anvendelse av mobile IKT-løsninger
 • Bedre ressursutnyttelse og gevinster for miljø og samfunn gjennom høyere effektivitet og bedre sikkerhet i transport

WiseCar er et 4-årig forskningsprosjekt som ble gjennomført i perioden 2007-2011.

Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet ”Kjernekompetanse og verdiskapning i IKT” (VERDIKT)

Følgende partnere har samarbeidet om å realisere WiseCar:

 • Q-Free ASA (prosjekteier)
 • SINTEF (FoU-partner og prosjektledelse)
 • Norsk Navigasjon AS
 • Leksvik Teknologi AS
 • P4 Radio Hele Norge ASA
 • MapSolutions AS
 • Veginformatikk AS
 • Statens Vegvesen

 

Publisert onsdag 27. mars 2013
Seniorforsker
932 27 719

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2011

Informasjon