Til hovedinnhold
Norsk English

RASimAs – Simulering og veiledning ved lokal anestesi

Bruk av lokalbedøvelse har fordeler for pasienten, samtidig som det reduserer kostnader for helsevesenet. Prosjektet har som mål å utvikle en ny virtuell reality-plattform som leger kan øve på, samt å bruke når de setter lokal bedøvelse.

Rasimas logo

RASimAs er en del av EUs 7. rammeprogram og har et budsjett på over 3 millioner euro over tre år. 

Vi er med som partner i EU-prosjektet Regional Anaesthesia Simulator and Assistant (RASimAS), sammen med partnere fra i alt ti europeiske land.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2013 - 31.10.2016

Utforsk fagområdene