Til hovedinnhold
Norsk English

Modellsystemet PANDA – Plan og Analysesystem for Næringsliv, Demografi og Arbeidsmarked

Hvor mange innbyggere er det i regionen? Hva er alders- og kjønnsfordelingen av disse? Hvordan vil antall innbyggere, og deres alders- og kjønnsfordeling utvikle seg framover? Hvor mange arbeidsplasser finnes det og hvordan fordeler disse seg på næringer? Hvor høy er verdiskapningen i regionen og hvordan vil sysselsetting og verdiskapning utvikle seg framover? Hva er befolkningsmessige og økonomiske konsekvenser av en bedriftsetablering? Dette er eksempler på noen av de spørsmålene som kan besvares ved bruk av modellverktøyet PANDA.

Photo: Shutterstock
Photo: Shutterstock

PANDA-modellen eies og drives av Panda analyse (www.pandaanalyse.no), som representerer alle fylkeskommunene i Norge, unntatt Oslo. Fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er medlemmer og bruker modellene fritt. PANDA brukes dessuten av en rekke forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer, som leier systemet. Det har også vært benyttet innenfor høyere utdanning.

SINTEF har siden slutten av 1970-tallet vært delaktig i utviklingen av PANDA. I dag drifter og utvikler SINTEF modellsystemet på oppdrag fra Panda analyse.

PANDA omfatter både databaser og modeller og er organisert i tre selvstendige deler:

  1. En landsdekkende statistikkdatabase (PANDA Statistikk)
  2. En modelldel (PANDA Modellanalyse)
  3. En rapportgenerator (PANDA Rapporter)

Figuren nedenfor viser oppbyggingen av hele systemet.

Modellen som benyttes i næringsdelen heter REGNA (regional næringsanalysemodell), og modellen som benyttes i befolkningsdelen heter REGBEF (regional befolkningsmodell). Det er et felles grensesnitt for hele PANDA, som er tilgjengelig via en vanlig nettleser. Dette gir adgang til PANDA Rapporter og PANDA Modellanalyse. Det er ikke nødvendig å laste ned programvare til egen pc for å kunne bruke PANDA. Systemet med statistikk, modeller og resultater er tilgjengelig på en sentral maskin, og opereres over internett via en vanlig nettleser (Netscape, Explorer, Mozilla el.)

Lenker

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2013

Utforsk fagområdene