Til hovedinnhold
Norsk English

Optimal fiskekvalitet i fremtidens trålere OPTIPRO

OPTIPRO skal bidra til å videreutvikle trålflåtens konkurransedyktighet gjennom å sørge for at fisken de leverer har optimal kvalitet.  

Stort trålhal (foto: SINTEF)

Det er skjedd svært lite teknologiutvikling de siste 30 årene i prosessering av hvitfisk, og hvitfiskindustrien ligger etter lakseindustrien når det gjelder innovasjon og teknologiutvikling innen førstehåndtering/slakting og filetering. Teknologiutviklingen i flåteleddet har i stor grad vært fokusert rundt fartøydesign for redusert drivstofforbruk, redskapsutvikling og effektiv produksjon (med velkjent teknologi) og lite rundt skånsom behandling av fangsten.

Prosjektet tar blant annet sikte på å koordinere pågående forskning hos Nofima og Sintef og bidra til at disse kompetansemiljøene kan samarbeide tettere. NOFIMA og SINTEF vil gjennom prosjektets fase 1 bidra til kunnskaps- og kompetanseheving, samt til nettverksbygging gjennom et tett samarbeid mellom fiskeflåten, utstyrsleverandører og FoU.

Delmål for fase 1:

  • Lage en oversikt over state of the art innenfor teknologi for prosessering om bord
  • Gjennomføre utvalgte forsøk med overføring og oppbevaring av levende fisk før avliving
  • Videreutvikle helautomatiserte slaktelinjer inkl. elektrobedøver og bløggemaskin
  • Utarbeide konkrete scenarioer for fremtidens automatiserte prosesslinje om bord i nær dialog med rederiene
  • Identifisere implementeringscase og beskrive utviklingsløp for realisering av fremtidens automatiserte prosesslinje

Dette prosjektet er fase 1 av en foreslått større prosjektpakke på 3 faser over 3 år. Prosjektets fase 1 tar sikte på å gjennomføre en mulighetsstudie, samt gjennomføre utvalgte forsøk for å legge til rette for implementering av riktig teknologi for effektiv produksjon av hvitfisk om bord (se figur 1). Prosjektets fase 2 vil bestå av forsknings- og utviklingsoppgaver knyttet til teknologiutvikling av fremtidens prosesslinje på trålere, mens fase 3 vil være en implementering og industrialisering av den nyutviklede teknologien fra fase 2.

Prosjektet finansieres av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Mer informasjon om prosjektet kan leses her

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2013 - 03.11.2014

Styringsgruppe

  • Erik Kartevoll, Aker
  • Ari Josefsson, Havfisk
  • Atle Vartdal, Ramoen
  • Tore Roaldsnes, Roaldnes
  • Kjell Larsen, Nergård

 

Utforsk fagområdene