Til hovedinnhold
Norsk English

Nedbrytbare nanopartikler for diagnose og terapi av kreft

Hovedmålet med dette prosjektet er å bygge nødvendig kompetanse for å utvikle sikre og effektive nanopartikler for diagnostisering og individuell tilpasset behandling av kreft. Vi tar sikte på å utvikle nanopartikler som er mer effektive og har mindre bivirkninger enn eksisterende produkt på markedet.

Kreft rammer mange, og er kompleks i natur.  

Den største utfordringen for kreftbehandling, er å kunne medisinere nok til å ta knekken på kreften, uten at pasienten får kraftige bivirkninger. For å kunne løse denne utfordringen skal dette prosjektet få kunnskap om hvordan nanopartikler oppfører seg i både friskt og sykt vev. Således vil prosjektet lette utviklingen av nanopartikkel-baserte produkter for avbildning og behandling av kreft, som igjen vil gi mange pasienter økt levetid og livskvalitet.

Norge har høy kompetanse innen ulike områder av nanopartikkel-basert levering av legemidler i behandling av kreft. Prosjektet samler eksperter innen fagfeltene nanopartikkelutvikling, cellebiologi og immunologi, og innen studier basert på svulstmodeller i dyr og kliniske studier. Ekspertene som er involvert har den nødvendige bakgrunnen for å kunne bygge en utmerket kompetanseplattform i nanomedisin i Norge. Sammen skal de nå hovedmålet med prosjektet: Utvikle trygge og effektive nanopartikkel-baserte produkter for diagnose og individuell tilpasset terapi for forbedret kreftbehandling.

SINTEF har satt opp et tverrfaglig team som vil bidra til prosjektet med utvikling og karakterisering av to typer nanopartikler: biologisk nedbrytbare uorganiske hybrid nanopartikler (Department of Nano - og Hybrid Materials) og biologisk nedbrytbare polymere nanopartikler (Department of Polymer-og Surface Chemistry).

Kontaktperson i SINTEF Materialer og kjemi: Yrr Mørch,

Prosjektpartnere: Oslo Universitetssykehus, SINTEF, NTNU, Universitetet i Tromsø og PCI Biotech AS.
Prosjektet omfatter også
samarbeid med flere andre nasjonale grupper og kolleger på Island, Danmark, Finland, Polen og Tyskland.
Prosjektleder: Professor Kirsten Sandvig, Oslo universitetssykehus
Prosjektbudsjett: 30 MNOK
Prosjekt type: Nasjonalt koordinert forskningsprosjekt i NANO2021

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2013 - 31.08.2017