Til hovedinnhold
Norsk English

Aktuell Rapport

 Norske sjømatprodukter møtes stadig av rapporteringskrav: Forhandlere, forbrukere, myndigheter og NGOer krever dokumentasjon knyttet til sikkerhet og miljø. I viktige marked for norsk sjømat utvikles det nå også metoder og krav for mer presis og kvantitativ kommunikasjon av matprodukters bærekraft

To store initiativer utvikler nå raporteringsmetoder -og krav basert på livløpsanalyser (LCA): Det vil si at produsenten må raportere ressursbruk og miljøpåvirkning fra produktets livsløp fra vugge til grav. For oppdrettsprodukter vil dette si fra produksjon av fôringredienser og frem til produktet er levert til forhandler. Formålet med slik rapportering er å gi kunder og andre beslutningstakere muligheten til å gjøre beviste valg. Slik vil man fremme mer effektiv og miljøvennlig matprodukjon ved å gi de som presterer best, og viser best evne til forbedring, fordeler. Dette kan kan komme i form av markedstilgang og eventuelt økt betalingsvilje fra beviste forbrukere.

Dette prosjektet vil kartlegge hvilken betydning disse nye rapoporteringskravene kan medføre for norske sjømatprodusenter

I USA ønsket Wallmart å kreve at alle deres leverandører rapporterte på produktenes bærekraft, men det ble snart klart at det mangler både omforente metoder, krav og data for en presis og kvantifiserbar rapportering og kommunikasjon. Dette ledet til at Wal Mart sammen med flere andre forhandlere, produsenter og FoU miljø etablerte "the sustainbility consortium" med mål om å utvikle metoder og standarder. Konsortiet utvider nå sine aktiviteter fra USA til Europa og Kina, medlemmene presenterer en samlet omsetning på mer en 1,5 trillioner USD og 57 millioner ansatte.

I EU jobber "the European Food Sutainability Consumption and Production Round Table" med de samme målene som "the sustainability concortium" og allerede er første versjon av et sett med krav publisert i "ENVIFOOD Protocol Environmental Assessment of Food and Drink Protocol".  

De to inititivene har ytret ønske om å harmonisere kravene sine.