Til hovedinnhold
Norsk English

Retningslinjer for helserelatert rehabilitering

Retningslinjene for helserelatert rehabilitering har til hensikt å støtte gjennomføringen av rehabiliteringsmålene i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (UN 2006).

Kontaktperson

Retningslinjene vil gi veiledning til myndigheter og andre relevante aktører om hvordan man skal utvikle, utvide og forbedre kvaliteten på rehabiliterings-tjenester i områder med begrensede ressurser, i tråd med anbefalingene i World report on disability (WHO/Verdensbanken 2011), særlig integrering og desentralisering av rehabiliteringstjenester innenfor helsevesenet.

Programmet ble initiert av WHO i 2013. Rapporter fra delprosjektene er ventet i 2014.

SINTEF er partner i tre av delprosjektene i programmet:

 • Arbeidspakke 2
  Ledelse og styring: inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i beslutninger om utvikling, gjennomføring og oppfølging/evaluering av retningslinjer og planer.
  AP-leder: Centre for Global Health, Trinity College Dublin.
 • Arbeidspakke 3
  Rehabiliteringstjenester: kunnskap om rehabilitering.
  AP-leder: University of Washington
 • Arbeidspakke 4
  Rehabilitering og arbeidskraft: kompetanse som trengs for å levere og administrere rehabiliteringstjenester med god kvalitet.
  AP-leder: Centre for Global Health, Trinity College Dublin
 • Arbeidspakke 5
  Hjelpemidler: tilgjengelig kunnskap om design, produksjon/innkjøp og forsyning/distribusjon.
  AP-leder: University of Washington

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2013 - 31.12.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

WHO Rehabilitation Guidelines

Utforsk fagområdene