Til hovedinnhold
Norsk English

FR-EVUE

FR-EVUE - Validating FReight Electric Vehicles in Urban Europe. Flere byer har som mål å redusere utslippene fra transporten i bykjernen. Dette prosjektet går ut på å ta i bruk elektriske nullutslipp biler for varelevering i bykjernen.

Kontaktperson

FR-EVUE - Validating FReight Electric Vehicles in Urban Europe

Åtte europeiske storbyer har gått sammen i et felles EU-prosjekt hvor 127 elektriske varebiler i størrelsesorden 3,5-18 tonn skal benyttes til å levere varer som mat, post, søppel, osv. Byene som deltar er Amsterdam, Lisboa, London, Madrid, Milano, Oslo, Stockholm og Rotterdam.

Prosjektet er et offentlig-privat samarbeid mellom 30 aktører. Det er offentlige partnere (bl.a. Oslo kommune), logistikkoperatører (Bring Express, UPS, CTT, TNT), IKT leverandører (ITENE, ATOS) og netteiere (UKPN and Fortum). Forskningspartnerne som er med i prosjektet er TNO, Imperial College London og SINTEF. Bildet nedenfor viser partnere i prosjektet:

Flere barrierer er forbundet med å benytte elektriske biler for varelevering, inkludert høye investeringskostnader, begrenset rekkevidde, ladeutfordringer, og begrensninger når det kommer til nyttelast og vekt. I prosjektet vil vi finne nye løsninger for hvordan elektriske varebiler kan benyttes og lades effektivt. SINTEF har spesielt ansvar for datainnsamling og analyse som gjelder teknisk ytelse av kjøretøy og ladeinfrastruktur. Andre tema som belyses i demonstratorene er holdninger, sosiale effekter, miljøeffekter og økonomi.

Evalueringen i Oslo har spesielt fokus på vinterforhold, samt effektivitet og miljøvirkninger for de elektriske varebilene sammenlignet med andre miljøvennlige kjøretøy. Bring Express planlegger å lease varebiler på 3,5 og 7,5 tonn for levering av ekspresspakker og varer innenfor ring 3 i Oslo.

Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonens generaldirektorat for mobilitet og transport (DG MOVE) under rammeprogram 7 (FP7).
Les mer om prosjektet på www.frevue.eu.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Finansiert av
EU-kommisjonens generaldirektorat for mobilitet og transport (DG MOVE) under rammeprogram 7 (FP7).

 

Les mer på prosjektets hjemmeside
www.frevue.eu