Til hovedinnhold
Norsk English

Fjerning av svarthinne på klippfisk

Produksjon av saltfisk og klippfisk har lange tradisjoner i Norge. Det er et ønske i saltfisk- og klippfisknæringa om å automatisere fysisk tunge og ensidig gjentakende arbeidsoperasjoner. Fjerning av svarthinne på torsk er en av disse. 

Kontaktperson

Klippfisk. Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk

I utgangspunktet blir fersk eller tint, sløyd og hodekappet fisk flekket, dvs. skåret langs ryggbeinet slik at fisken kan brettes ut som en stor trekant. Mesteparten av ryggbeinet med blodranden blir fjernet i flekkeprosessen og i en del av tilfellene blir også svarthinna hos torsken fjernet. Fjerning av svarthinne representerer en oppgave som i dag utføres manuelt, og normalt umiddelbart etter flekking, av 2 – 6 operatører avhengig av kapasitetsbehov på produksjonslinjen. Dette gjøres ved at svarthinnen gnies/dras av med en vott eller annen type redskap som medfører en relativt stor fysisk arbeidsbelastning for operatørene.

Målet i prosjektet er å utvikle en industriprototyp for automatisk fjerning av svarthinne. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2013 - 31.05.2013

Samarbeidspartnere

Nordic Supply System

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF

Utforsk fagområdene