Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN)

SINTEF har evaluert virksomheten ved Centro Asistencial Noruego SL (CAN) kort tid etter oppstarten i 2003, og har nå evaluert virksomheten på nytt.

Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN)
Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN)

Bærum kommune åpnet rehabiliterings-senteret Centro Asistencial Noruego SL (CAN) i 2002. Senteret ligger i Altea på Costa Blanca i Spania. Opphold ved CAN er en del av kommunens rehabiliterings-tilbud. Hensikten med oppholdet er at brukeren skal bli i stand til å klare seg hjemme på en bedre måte og/eller opplever å få økt livskvalitet.

Målet med evalueringen var å belyse ressursinnsatsen for opphold ved CAN sett i forhold til brukerens behov, og resultatet sett opp mot ressursinnsatsen dersom brukerens rehabiliteringsbehov heller skulle dekkes ved ordinære tilbud.

  • Evalueringen viser at brukerne tilfredsstiller de formelle kriteriene som er nevnt under Vilkår for tildeling av korttidsopphold ved CAN. En typisk bruker ved CAN bor i eget hjem, har et moderat rehabiliterings­behov og noen funksjonsproblemer. Flertallet av brukerne får vedtak om enkel rehabilitering med individuell oppfølging under oppholdet, mens mindretallet får vedtak om vedlikeholdstrening.
  • Alle tjenester ved CAN er samlet under ett tak. Dette gir personalet mulighet til å få inngående kunnskap om brukernes situasjon og behov, og styrker muligheten for å tilby individuelt tilpassede rehabiliteringstjenester. Klima­effekten og effekten av sosialt samvær mellom brukerne er viktige elementer i tilbudet.
  • Opphold ved CAN kan ha et forebyggende element ved at behovet for hjemmetjenester eller innleggelse i institusjon kan utsettes. CAN er et tilbud om enkel rehabilitering til brukere med forholdsvis høyt funksjonsnivå. Ut over tilbud om hjemmetjeneste, eventuelt tilbud om trening og dagsenter, har ikke kommunen annet tilsvarende tilbud til denne brukergruppen.
  • Kommunen lykkes ikke med å belegge plassene fullt ut hele året. Dette representerer unødvendige kostnader og tapte inntekter.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 24.02.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapportene

Les evalueringsrapporten fra 2014
Les evalueringsrapporten fra 2003

 

Oppdragsgiver:
Bærum kommune

Utforsk fagområdene