Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk fjerning av tykkfiskbein i hvitfisk

Det har skjedd lite teknologiutvikling de siste 30 årene i foredlingen av hvitfisk. Spesielt er det behov for automatisering av arbeidsintensive operasjoner som trimming og beinfjerning. 

Reinskjæring og fjerning av bein i torskefilet (Foto: SINTEF Ocean)

Trimming av fileter med fjerning av tykkfiskbein er den operasjonen som krever mest manuelt arbeid/flest operatører i produksjonsprosessen. Automatisering av denne operasjonen vil redusere arbeidskraftkostnadene. Hvis tykkfiskbein kan fjernes automatisk uten at de skjæres ut, vil dette kunne gi høyere råstoffutbytte og dermed økt lønnsomhet i filetindustrien.

Fjerning av tykkfiskbein i hvitfisk er i dag hovedsakelig en manuell arbeidsoperasjon. Tykkfiskbein sitter nær den tykkeste delen av filetene (øvre muskelmasse - loins), og fjernes med et knivsnitt på hver side av tykkfiskbeinrekka, et såkalt V-kutt. Dette kuttet representerer et utbyttetap som ligger i området 4-6 % avhengig av operatørens dyktighet og råstoffets kvalitet.

Prosjektet finansieres av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Mer informasjon om prosjektet kan leses her

Finansiering

  • FHF

Prosjektgruppe

  • SINTEF Fiskeri og havbruk
  • Optimar

Styringsgruppe

  • Amund Pedersen, Fjordlaks
  • Per Gunnar Hansen, Norway Seafood  
  • Erik Westre, Optimar
  • Frank Jakobsen og Roar Pedersen (observatører, FHF)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2013 - 30.08.2014

Utforsk fagområdene