Til hovedinnhold
Norsk English

Rengjøring av senger i sykehus - en kartlegging av ulike prinsipper

Prinsipper for rengjøring av pasientsenger er et aktuelt diskusjonstema ved flere sykehus. Skal rengjøringen gjøres sentralt eller desentralt, automatisk eller manuelt? Hvilken yrkesgruppe skal utføre arbeidet, hvilken metode sikrer god hygiene og hva er det beste for pasientsikkerheten?

Rengjøring av senger i sykehus - en kartlegging av ulike prinsipper
Rengjøring av senger i sykehus - en kartlegging av ulike prinsipper

Problemstillingene knyttet til sengerengjøring får betydning for både logistikk, pasientsikkerhet, hygiene, arbeidsmiljø, driftsøkonomi, samt planløsning og prosjektering av nybygg. Byggherren for utvidelse av Herlev Hospital har gitt SINTEF Helse i oppdrag å utarbeide en rapport som belyser fordeler og ulemper ved ulike prinsipper for rengjøring av pasientsenger. Rapporten skal være en hjelp i det videre arbeidet med å planlegge en best mulig logistikk og rengjøring av senger i Nyt Hospital Herlev.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.04.2012 - 18.10.2012

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapport
Rengjøring av senger i sykehus - en kartlegging av ulike prinsipper (pdf 2,4 MB)

 

Utforsk fagområdene